پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر اسلام آباد غرب اسلام آباد غرب

مدرسه کاردانش قمربنی هاشم
کاردانش قمربنی هاشم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه کاردانش فاطمیه شیان
کاردانش فاطمیه شیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه قمر بنی هاشم
قمر بنی هاشم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه نرگس خاتون
نرگس خاتون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه کشاورزی
کشاورزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه کار دانش نرگس خاتون
کار دانش نرگس خاتون
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه کار دانش ابتکار
کار دانش ابتکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه صدیقه کبری (س)
صدیقه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه صدیقه کبری
صدیقه کبری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه دستغیب شیان
دستغیب شیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه ایثارگران مالک اشتر
ایثارگران مالک اشتر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه لاله
لاله
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید علیرضا زمانی
شهید علیرضا زمانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه یاسر فیروز آباد
یاسر فیروز آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه هدف کله جوب
هدف کله جوب
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه ولی عصر
ولی عصر
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه نیما
نیما
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه نوین دارخور
نوین دارخور
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه نصر تراب
نصر تراب
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه نسیم تنگ شوهان
نسیم تنگ شوهان
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه نساء
نساء
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه نجم باقرآبادعلیا
نجم باقرآبادعلیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه نبوت بدیع بره سیمین
نبوت بدیع بره سیمین
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه میثم تمار میرعزیزی
میثم تمار میرعزیزی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه مهدی (عج) علی آباد
مهدی (عج) علی آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه مولوی امیرآباد
مولوی امیرآباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه مولانا
مولانا
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه موسی بن جعفر (ع)
موسی بن جعفر (ع)
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه مقداد شیط کمرزرد
مقداد شیط کمرزرد
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه معادولکه وند
معادولکه وند
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه محسنات سوران سفلی
محسنات سوران سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه محدثه شهرک ولی عصر
محدثه شهرک ولی عصر
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه متقین چقازرد
متقین چقازرد
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه قدرکت کتی
قدرکت کتی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه فضیلت سیاه سیاه شیخه
فضیلت سیاه سیاه شیخه
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه فصاحت باقر آباد سفلی
فصاحت باقر آباد سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه فرهنگ گرگه ای
فرهنگ گرگه ای
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه فتح المبین قوخ شیان
فتح المبین قوخ شیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه فاطر فرخ خانی
فاطر فرخ خانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه فاتح تجرکرم پناه آباد
فاتح تجرکرم پناه آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه غفار کمره علیا
غفار کمره علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه غدیر امیرآباد خان منصور
غدیر امیرآباد خان منصور
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه علوی چفته
علوی چفته
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه عروج هول هول شیان
عروج هول هول شیان
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه عدالت عاشقان موسی بیگ
عدالت عاشقان موسی بیگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه طراوت بره سیله
طراوت بره سیله
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه صداقت سوران علیا
صداقت سوران علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شیخ عبده سرخک
شیخ عبده سرخک
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید همت فتاحی
شهید همت فتاحی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید علی بابا احمدی
شهید علی بابا احمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید شاهین صید محمدی
شهید شاهین صید محمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید تیمور گرامی
شهید تیمور گرامی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید نواب صفوی تپه گله سفلی
شهید نواب صفوی تپه گله سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید مظلوم بهشتی میلگه
شهید مظلوم بهشتی میلگه
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید محمد جعفری
شهید محمد جعفری
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید شاهرخ فرهادی
شهید شاهرخ فرهادی
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
مدرسه شهید رزده
شهید رزده
نامشخص - دبستان کرمانشاه اسلام آباد غرب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر اسلام آباد غرب اسلام آباد غرب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر اسلام آباد غرب اسلام آباد غرب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر اسلام آباد غرب اسلام آباد غرب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر اسلام آباد غرب اسلام آباد غرب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.