چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان هرمزگان شهر سندرک

مدرسه کاردانش الزهرا
کاردانش الزهرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان سندرک
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان سندرک
مدرسه کاردانش شهید مصطفی احمدی روشن
کاردانش شهید مصطفی احمدی روشن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان سندرک
مدرسه فنی یادگار امام
فنی یادگار امام
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان سندرک
مدرسه ریحانه النبی شبانه روزی
ریحانه النبی شبانه روزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان سندرک
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان سندرک
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه هدف کلا لیان
هدف کلا لیان
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه نبوت دهچ
نبوت دهچ
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه مسلم بن عقیل چاهلک
مسلم بن عقیل چاهلک
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه مسلم ابن عقیل چاهلک
مسلم ابن عقیل چاهلک
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه کمیل آرنگو بالا
کمیل آرنگو بالا
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه قیام سر کهنان درپهن
قیام سر کهنان درپهن
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه فضیلت نز
فضیلت نز
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه فاطمیه سندرک
فاطمیه سندرک
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه طلبه شهید مظفر محمودی
طلبه شهید مظفر محمودی
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شیخ طوسی هنگر
شیخ طوسی هنگر
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید یعقوب صادقی تمبو پائین
شهید یعقوب صادقی تمبو پائین
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید هانی کشهران
شهید هانی کشهران
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید نیکوی زاده گرو
شهید نیکوی زاده گرو
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید موسی فلکنازی
شهید موسی فلکنازی
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید موسی عباس زاده
شهید موسی عباس زاده
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید مهندس حاجیان مقدم چراک
شهید مهندس حاجیان مقدم چراک
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید مفتح شگز
شهید مفتح شگز
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید مطهری شهرک کرت زنی
شهید مطهری شهرک کرت زنی
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید محدث قمی گونر
شهید محدث قمی گونر
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید فدویان ده زیارتان
شهید فدویان ده زیارتان
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید علی نیکوئی درجادون
شهید علی نیکوئی درجادون
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید عبدلحسین امیری بنهکان
شهید عبدلحسین امیری بنهکان
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید عبداله احمدی تمبو
شهید عبداله احمدی تمبو
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید عباس احمدی
شهید عباس احمدی
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید صادقی گشیراز
شهید صادقی گشیراز
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید حسین نکویی شیخ عمر
شهید حسین نکویی شیخ عمر
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید حسین فهمیده چاهنان
شهید حسین فهمیده چاهنان
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید حسن نوشادی شیوه ای
شهید حسن نوشادی شیوه ای
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید حاجی کریمی بن انبانی
شهید حاجی کریمی بن انبانی
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید جعفری
شهید جعفری
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید بختیار نکوئی اسلام آباد
شهید بختیار نکوئی اسلام آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید بختیار اسماعیلی دشت هویزه
شهید بختیار اسماعیلی دشت هویزه
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید امینی زاده کش پیری
شهید امینی زاده کش پیری
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید افسانه پشت کلات بن در
شهید افسانه پشت کلات بن در
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید اصفهانی سرمازغ
شهید اصفهانی سرمازغ
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید اسحق مسلمی سیت
شهید اسحق مسلمی سیت
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید احمد معلمی هنج
شهید احمد معلمی هنج
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید ابراهیم مختاریان
شهید ابراهیم مختاریان
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهید ابراهیم رحیمی
شهید ابراهیم رحیمی
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهدای هویزه شیبکوه
شهدای هویزه شیبکوه
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شهدای هویزه
شهدای هویزه
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه شریعت چراک پایین
شریعت چراک پایین
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه سعید ابن جبیر داوری
سعید ابن جبیر داوری
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه سعدی علی آباد
سعدی علی آباد
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه زینبیه گرو
زینبیه گرو
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه رسالت مازاوی گرو
رسالت مازاوی گرو
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه دین و دانش اسپند
دین و دانش اسپند
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه دکتر علی شریعتی تم بابل
دکتر علی شریعتی تم بابل
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه خیبر بندر غربی
خیبر بندر غربی
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه خیام پشته سرا
خیام پشته سرا
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه خندق دهنو
خندق دهنو
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه جوادیه زمین در
جوادیه زمین در
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه ثامن الائمه کرت زنی
ثامن الائمه کرت زنی
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه توحید دون
توحید دون
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
مدرسه بقیت اله درگ پایین
بقیت اله درگ پایین
نامشخص - دبستان هرمزگان سندرک
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان هرمزگان شهر سندرک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان هرمزگان شهر سندرک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان هرمزگان شهر سندرک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان هرمزگان شهر سندرک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.