سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد

مدرسه کاردانش عترت هفشجان
کاردانش عترت هفشجان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش علم و صنعت فرخ شهر
کاردانش علم و صنعت فرخ شهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکترشریعتی
کاردانش دکترشریعتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه کاردانش پیام علم
کاردانش پیام علم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش کوشش
کاردانش کوشش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش فرهنگ
کاردانش فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش علی ابن ابیطالب نافچ
کاردانش علی ابن ابیطالب نافچ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش علم وادب
کاردانش علم وادب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید حقیقی برادران
کاردانش شهید حقیقی برادران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه تربیت بدنی کوثر
تربیت بدنی کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فرزانه
فرزانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه حرفه ای ستایش فرخشهر
حرفه ای ستایش فرخشهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه فنی شهید چهرازی فرخشهر
فنی شهید چهرازی فرخشهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه قائمیه
قائمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه علوم ورزش
علوم ورزش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه حاج سید احمد خمینی
حاج سید احمد خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه بحر العلوم کیان
بحر العلوم کیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه ایثارگران شهید مطهری
ایثارگران شهید مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه حرفه‌ای طالقانی 1
حرفه‌ای طالقانی 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه الهام
الهام
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه اندیشه
اندیشه
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه معلم
معلم
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه یاسین
یاسین
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه آزادگان فرخ شهر
آزادگان فرخ شهر
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه معارف اسلامی
معارف اسلامی
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه پیروزی
پیروزی
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه قریب
قریب
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فجر هفشجان
فجر هفشجان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه  قائم هفشجان
قائم هفشجان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه حضرت زهرا (س)
حضرت زهرا (س)
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه انقلاب هفشجان
انقلاب هفشجان
دخترانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه فجر هفشجان
فجر هفشجان
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه قائم هفشجان
قائم هفشجان
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه انقلاب هفشجان
انقلاب هفشجان
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه آزادگان فرخشهر
آزادگان فرخشهر
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه معلم
معلم
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه هجرت کیان 1
هجرت کیان 1
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه معارف
معارف
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه استقلال
استقلال
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه استقلال 1
استقلال 1
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فرهنگیان 2
فرهنگیان 2
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فضیلت هفشجان
فضیلت هفشجان
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه پیروزی
پیروزی
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فارابی اشکفتک
فارابی اشکفتک
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 1
مدرسه ایمان 2 کیان
ایمان 2 کیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه ایمان 1 کیان
ایمان 1 کیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امامت فرخشهر
امامت فرخشهر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امام رضا (ع) طاقانک
امام رضا (ع) طاقانک
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امام خمینی (ره)2
امام خمینی (ره)2
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه امام حسن (ع)
امام حسن (ع)
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه اعتصامی 2 کیان
اعتصامی 2 کیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه اعتصامی 1 کیان
اعتصامی 1 کیان
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه خواجه نصیر
خواجه نصیر
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان چهارمحال و بختیاری ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان چهارمحال و بختیاری شهر شهرکرد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.