سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده نارمک

مدرسه سیمای فرشتگان
سیمای فرشتگان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 8
مدرسه سیمای فرشتگان
سیمای فرشتگان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه فروغ علم
فروغ علم
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه بهار 1
بهار 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید خوشنویسان
شهید خوشنویسان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه هاجر 1
هاجر 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه پیام انقلاب 1
پیام انقلاب 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه تقوی 1
تقوی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید جاوید 1
شهید جاوید 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید یارجانی 1
شهید یارجانی 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه آزادگان 1
آزادگان 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه سروش 1
سروش 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه ابوذر
ابوذر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه فخامی 2
فخامی 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید دستغیب 2
شهید دستغیب 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه میثم 1
میثم 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه قائم
قائم
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه شهید محمدی 1
شهید محمدی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه توحید
توحید
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه سعدی 2
سعدی 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه دانش پرور 1
دانش پرور 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه هجرت 2
هجرت 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه هجرت 1
هجرت 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه فخامی 1
فخامی 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه نداءالنبی
نداءالنبی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه ندا النبی
ندا النبی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه نبوت
نبوت
دخترانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه نداءالنبی
نداءالنبی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه پیام نبوت
پیام نبوت
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه ندا النبی
ندا النبی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه ثمر
ثمر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه وحید
وحید
پسرانه - دبستان تهران منطقه 8
مدرسه فرزانگان مدرن
فرزانگان مدرن
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 8
مدرسه فردوس
فردوس
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه هدایت
هدایت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه هاجر
هاجر
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه طلوع اسلام
طلوع اسلام
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه سجاد
سجاد
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه کمیل
کمیل
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه نبوت
نبوت
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه مهر پژوهان طاها نوین
مهر پژوهان طاها نوین
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه فیض
فیض
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
مدرسه نبی اکرم
نبی اکرم
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 8
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده نارمک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده نارمک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده نارمک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده نارمک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.