جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه

مدرسه کاردانش الهیه
کاردانش الهیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش آسیا
کاردانش آسیا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش کوثر
کاردانش کوثر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش خواجه نصیرالدین توسی
کاردانش خواجه نصیرالدین توسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش سروش آزادی
کاردانش سروش آزادی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش صنعتگران البرز
کاردانش صنعتگران البرز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش طراحان برتر
کاردانش طراحان برتر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش فرآیند پرواز
کاردانش فرآیند پرواز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش کاوشگران
کاردانش کاوشگران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش فرهنگ البرز
کاردانش فرهنگ البرز
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر حسابی
کاردانش دکتر حسابی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 2
مدرسه حرفه‌ای آپادانا
حرفه‌ای آپادانا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه‌ای نوین
فنی و حرفه‌ای نوین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه‌ای بحار العلوم
فنی و حرفه‌ای بحار العلوم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 2
مدرسه امید آینده 1
امید آینده 1
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه ثارالله
ثارالله
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه المهدی
المهدی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه شهید دارابی
شهید دارابی
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه پیک انقلاب
پیک انقلاب
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه حکمت
حکمت
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه کاشانی پور 2
کاشانی پور 2
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه شهید دارابی
شهید دارابی
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه شهید درشتی
شهید درشتی
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه امید آینده 2
امید آینده 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه ام البنین 1
ام البنین 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه الهیه
الهیه
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه المهدی
المهدی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه البرز 1
البرز 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه اطهر
اطهر
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه اسد آبادی
اسد آبادی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه اسد آبادی
اسد آبادی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه ارم 2
ارم 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه ارم 1
ارم 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه ابرار 2
ابرار 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه ابرار 1
ابرار 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه 17شهریور
17شهریور
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه نوین
نوین
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه نوبهاران
نوبهاران
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه نوبهار 2
نوبهار 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه نوبهار 1
نوبهار 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه نکونام 2
نکونام 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه نکونام
نکونام
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه معلم 2
معلم 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه معلم 1
معلم 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه مرحوم محمد پور کاشانی
مرحوم محمد پور کاشانی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه مانلی
مانلی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه کوثر 2
کوثر 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه کوثر 1
کوثر 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه کمال 1
کمال 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه کاوه
کاوه
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه کاشانی پور 1
کاشانی پور 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه قاسم بن الحسن
قاسم بن الحسن
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه فاطمه عرب
فاطمه عرب
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه علم و ادب 2
علم و ادب 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه علم و ادب 1
علم و ادب 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه علم و دین
علم و دین
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه عرفان 2
عرفان 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه عرفان 1
عرفان 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه صدیقه طاهره
صدیقه طاهره
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
مدرسه صدیقه الزهراء 1
صدیقه الزهراء 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.