یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر رضویه

مدرسه کاردانش آبتین رزین 2
کاردانش آبتین رزین 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی رضویه
مدرسه بازه حوض سفلی
بازه حوض سفلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
پسرانه - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه یاسر درخت بید
یاسر درخت بید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه وحدت چلمه سنگ سفلی
وحدت چلمه سنگ سفلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه همت بابانظر
همت بابانظر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه هفتم تیر چلقی
هفتم تیر چلقی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه هدایت مرحوم صدری شورک صبوری
هدایت مرحوم صدری شورک صبوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه هاجر نریمانی
هاجر نریمانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه نواب صفوی تپه سلام
نواب صفوی تپه سلام
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه نغمه ی ارشاد
نغمه ی ارشاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه نبی اکرم بریلی
نبی اکرم بریلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه نبوت گاو برج
نبوت گاو برج
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه مهاجر 6
مهاجر 6
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه مهاجر 5
مهاجر 5
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه مهاجر 4
مهاجر 4
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه مهاجر 3
مهاجر 3
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه مهاجر 2
مهاجر 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه مکتب اسلام کلاته عبدل
مکتب اسلام کلاته عبدل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه معاد قلعه نو
معاد قلعه نو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه مسلم ابن عقیل جرخشک سفلی
مسلم ابن عقیل جرخشک سفلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه محمدامین (ص)
محمدامین (ص)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه کوه سفید ایمانی
کوه سفید ایمانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه کمیل کلاته قدم
کمیل کلاته قدم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه قهرمانی سالارآباد
قهرمانی سالارآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه فلق میامی
فلق میامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه فجر چاهک
فجر چاهک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه فاطمیه جیم آباد
فاطمیه جیم آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه عمار کلاته میرزاجان
عمار کلاته میرزاجان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه علوی بیدک
علوی بیدک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید یعقوبی قشلاق
شهید یعقوبی قشلاق
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید نظرپور تیمورآباد
شهید نظرپور تیمورآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید مفتح شهرک رضویه
شهید مفتح شهرک رضویه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید مرادی فردد مروباه
شهید مرادی فردد مروباه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید گلی قرنه
شهید گلی قرنه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید كلاهدوز
شهید كلاهدوز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید كاوه
شهید كاوه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید فهمیده چنارک
شهید فهمیده چنارک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید غلامی قرقروک علیا
شهید غلامی قرقروک علیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید علی جمعه محمدی
شهید علی جمعه محمدی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید عزیزی ناربند
شهید عزیزی ناربند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید عابدی میامی
شهید عابدی میامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید شفاهی آبروان
شهید شفاهی آبروان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید سلیمانی برجموری
شهید سلیمانی برجموری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید ستاری کلاته سیدها
شهید ستاری کلاته سیدها
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید رضائی گیامی
شهید رضائی گیامی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید رحیم پورخادم آباد
شهید رحیم پورخادم آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید دهقان قلعه پختوک
شهید دهقان قلعه پختوک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید حکیم نیا
شهید حکیم نیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید چراغچی
شهید چراغچی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید تنگلی جرخشک علیا
شهید تنگلی جرخشک علیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید برونسی
شهید برونسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید براتعلی جعفری چلمه سنگ علیا
شهید براتعلی جعفری چلمه سنگ علیا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید بخشی پستخوری
شهید بخشی پستخوری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید بختیاری جیزآباد
شهید بختیاری جیزآباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید بایسته
شهید بایسته
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید باهمت قازقان
شهید باهمت قازقان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید امیریان ماشوله
شهید امیریان ماشوله
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهید احمدآران بیدگل
شهید احمدآران بیدگل
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شهدای جیم آباد
شهدای جیم آباد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
مدرسه شکوفه های انقلاب اردلوک
شکوفه های انقلاب اردلوک
نامشخص - دبستان خراسان رضوی رضویه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر رضویه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر رضویه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر رضویه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر رضویه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.