جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تسوج

مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه المهدی تسوج
المهدی تسوج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهید حاجیلود یزج شیخمرجان
شهید حاجیلود یزج شیخمرجان
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه نورت یل
نورت یل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه مهر رویا
مهر رویا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه علی شاهی تسوج
علی شاهی تسوج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه علی اشرف تسوج
علی اشرف تسوج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهیید علی قربانی توپچی
شهیید علی قربانی توپچی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهید رجائی هفت چشمه
شهید رجائی هفت چشمه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهید بخشیان قره تپه
شهید بخشیان قره تپه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهید آهنگری هریس
شهید آهنگری هریس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه رویا دبستانی
رویا دبستانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه خلیلی انگشتجان
خلیلی انگشتجان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه حضرت قائم قزلجه
حضرت قائم قزلجه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه حافظح یدرآباد
حافظح یدرآباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه ثقه الاسلام غلمانسرای
ثقه الاسلام غلمانسرای
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه بیاضیان الماس
بیاضیان الماس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه باقر سرابی چشمه کنان
باقر سرابی چشمه کنان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه امیررضا کارگر
امیررضا کارگر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه اسماعیل خوشقدم چهرگان
اسماعیل خوشقدم چهرگان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه ابراهیمی امستجان
ابراهیمی امستجان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه 17 شهریورتیل
17 شهریورتیل
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه 15خرداد قره تپه
15خرداد قره تپه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه عصمت تسوج
عصمت تسوج
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه عراقی قلعه مراغوش
عراقی قلعه مراغوش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه مهرتسوج
مهرتسوج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهید احمدپور شیخمرجان
شهید احمدپور شیخمرجان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه سروان نجفی
سروان نجفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه ابوریحان تسوج
ابوریحان تسوج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهدا تسوج
شهدا تسوج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه حضرت ولی عصر (عج)
حضرت ولی عصر (عج)
دخترانه - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه تربیت
تربیت
پسرانه - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهید هادی بیگلوی
شهید هادی بیگلوی
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهدای هریس
شهدای هریس
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهدای غلمانسرای
شهدای غلمانسرای
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه رشدیه
رشدیه
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه حضرت ولیعصر (عج)
حضرت ولیعصر (عج)
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه بیست و دو بهمن
بیست و دو بهمن
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دوره اول متوسطه آذربایجان شرقی تسوج
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تسوج را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تسوج انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تسوج ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تسوج را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.