چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان بوشهر شهر بوشهر

مدرسه ریحانه
ریحانه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه آزادگان
آزادگان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر جم
مدرسه رازی 2
رازی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر جم
مدرسه  رازي
رازي
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر جم
مدرسه مهر آیین
مهر آیین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه كوشا 4
كوشا 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه فاطميه
فاطميه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه سماء 5
سماء 5
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه دانشمند 6
دانشمند 6
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه دانشمند 5
دانشمند 5
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه جابربن حیان 1
جابربن حیان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه تلاش 4
تلاش 4
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه اندیشمند
اندیشمند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی بوشهر بوشهر
مدرسه امید انقلاب
امید انقلاب
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه شهید ماهینی
شهید ماهینی
پسرانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه ناخدا عباس
ناخدا عباس
پسرانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
مختلط - دبستان بوشهر جم
مدرسه شهید قاسمپور
شهید قاسمپور
مختلط - دبستان بوشهر جم
مدرسه کامران
کامران
دخترانه - دبستان بوشهر جم
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
دخترانه - دبستان بوشهر جم
مدرسه حکمت 1
حکمت 1
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه حکمت 2
حکمت 2
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه شهید باهنر 2
شهید باهنر 2
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه پانزده خرداد
پانزده خرداد
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه بنت الهدی
بنت الهدی
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه اخوت 1
اخوت 1
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه آزاده دواس
آزاده دواس
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه فجر
فجر
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه تربیت 1
تربیت 1
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه توحید
توحید
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه شهید رضا مبارکی 2
شهید رضا مبارکی 2
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه فاتح چهر
فاتح چهر
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه معینی 1
معینی 1
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه نبوت
نبوت
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه هفتم آذر
هفتم آذر
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه شهید چمران هلیله
شهید چمران هلیله
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه وحدت 1
وحدت 1
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه بایندر
بایندر
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه حکمت دويره
حکمت دويره
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه شهید حاج شیخ ابوتراب
شهید حاج شیخ ابوتراب
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه هاجر
هاجر
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه دریادلان
دریادلان
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه حافظ 1
حافظ 1
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه شهید عاشوری بنمانع
شهید عاشوری بنمانع
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه فدک عالی شهر  1
فدک عالی شهر 1
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه بهار1
بهار1
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه شهید احمدجلالی ریشهری
شهید احمدجلالی ریشهری
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه فدک
فدک
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه خرد
خرد
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه علم آموز
علم آموز
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه نور
نور
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه شهداى کارگر
شهداى کارگر
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه صبا
صبا
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه شهید باهنر 1
شهید باهنر 1
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه عصمت
عصمت
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه شهید حسین زادگان
شهید حسین زادگان
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه نجمه
نجمه
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه شهيد فولادي
شهيد فولادي
دخترانه - دبستان بوشهر بوشهر
مدرسه امید ایران
امید ایران
پسرانه - دبستان بوشهر جم
مدرسه شهید حسین زاده
شهید حسین زاده
پسرانه - دبستان بوشهر جم
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان بوشهر شهر بوشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان بوشهر شهر بوشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان بوشهر شهر بوشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان بوشهر شهر بوشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.