دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تجریش

مدرسه شایستگان رازی
شایستگان رازی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه مهر
مهر
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه گل نرگس
گل نرگس
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه پیوند 2
پیوند 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه پیوند شماره 2
پیوند شماره 2
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه کمال الملک
کمال الملک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 1
مدرسه کمال الملک
کمال الملک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی تهران منطقه 1
مدرسه علی اکبرامیرمعتضدی
علی اکبرامیرمعتضدی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه مهندس کاشفی 2
مهندس کاشفی 2
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهید دربندی
شهید دربندی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهید بسمی
شهید بسمی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه جمهوری اسلامی 2
جمهوری اسلامی 2
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه فرشتگان یاسین
فرشتگان یاسین
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه سرخابی
سرخابی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه صراط
صراط
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه سما (انشاء)
سما (انشاء)
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه علم و ادب واحد  تجریش
علم و ادب واحد تجریش
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه امام موسی صدر
امام موسی صدر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه کمال الملک
کمال الملک
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه مهرآیین
مهرآیین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه شوق پرواز
شوق پرواز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه پیام هدایت
پیام هدایت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه حاج علی زرگر کاشانی
حاج علی زرگر کاشانی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه کاشفی
کاشفی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهید بسمی
شهید بسمی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه دکتر حسابی
دکتر حسابی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه یاسر
یاسر
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه دانش پژوهان خیام
دانش پژوهان خیام
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه پیام
پیام
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تجریش را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تجریش انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تجریش ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده تجریش را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.