پنج‌شنبه ۶ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه

مدرسه کاردانش حاج حسن مکتبی
کاردانش حاج حسن مکتبی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش حضرت فاطمه الزهرا (س)
کاردانش حضرت فاطمه الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش شهيد دستغيب
کاردانش شهيد دستغيب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش نبوی منش
کاردانش نبوی منش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش همدانيان
کاردانش همدانيان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش ابوریحان
کاردانش ابوریحان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش حاج عباس صناعت
کاردانش حاج عباس صناعت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش سوگند
کاردانش سوگند
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش دیدار
کاردانش دیدار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش ثامن الائمه (ع)
کاردانش ثامن الائمه (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش ره جویان
کاردانش ره جویان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش علم و فن
کاردانش علم و فن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش مشاهير
کاردانش مشاهير
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه مهرجویان
مهرجویان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه حرفه ای و بازرگانی فرزانگان
حرفه ای و بازرگانی فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه حرفه ای و بازرگانی نوایی
حرفه ای و بازرگانی نوایی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه مدرس
مدرس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه حرفه ای و بازرگانی حاج حسين صرامی
حرفه ای و بازرگانی حاج حسين صرامی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه بزرگمهر
بزرگمهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه حرفه ای و بازرگانی هنروران
حرفه ای و بازرگانی هنروران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه نيکتا
نيکتا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه حرفه ای و بازرگانی عالم آرا
حرفه ای و بازرگانی عالم آرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه حرفه ای و بازرگانی نور حکمت
حرفه ای و بازرگانی نور حکمت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه ارسطو
ارسطو
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه فنی و حرفه ای هنروران
فنی و حرفه ای هنروران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه فنی و حرفه ای مشاهیر
فنی و حرفه ای مشاهیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه دكتر ابوتراب نفيسی
دكتر ابوتراب نفيسی
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه شهيد قاضی طباطبائی
شهيد قاضی طباطبائی
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه بشارت رهنان 1
بشارت رهنان 1
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه شهید عابدی
شهید عابدی
مختلط - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه بانو فضیلی 2
بانو فضیلی 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه پارسایی
پارسایی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه حق پناه 1
حق پناه 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه شهدای انرژی هسته ای
شهدای انرژی هسته ای
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه میرلوحی
میرلوحی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه آزاده 2
آزاده 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه صغیر اصفهانی 1
صغیر اصفهانی 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه امین
امین
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه طیبه واعظی
طیبه واعظی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه عدل
عدل
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه فدک 1
فدک 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه محجوب 2
محجوب 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه مکتبی
مکتبی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه استاد شهریار
استاد شهریار
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه تشیع
تشیع
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه حکیمه
حکیمه
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه زارعی
زارعی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه شفق 2
شفق 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه شهدای رهنان
شهدای رهنان
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه شهید مجید ناقه
شهید مجید ناقه
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه شهید دوازده امامی
شهید دوازده امامی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه شیخ مفید
شیخ مفید
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه عصمت
عصمت
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه فدک 2
فدک 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه قبه 2
قبه 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه قدس فردوان 2
قدس فردوان 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه مجتهده امین 2
مجتهده امین 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
مدرسه محجوب 1
محجوب 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 5
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.