چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان

مدرسه کاردانش عترت
کاردانش عترت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش شهدای محراب
کاردانش شهدای محراب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 1
مدرسه کاردانش طه
کاردانش طه
مختلط - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش شهدای قهجاورستان
کاردانش شهدای قهجاورستان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش بانو امین زیار
کاردانش بانو امین زیار
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش مکتبی
کاردانش مکتبی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش همدانیان دستجاء
کاردانش همدانیان دستجاء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش موعود
کاردانش موعود
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش دکتر سجادیه
کاردانش دکتر سجادیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش حاج حسن مکتبی
کاردانش حاج حسن مکتبی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش حضرت فاطمه الزهرا (س)
کاردانش حضرت فاطمه الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش شهيد دستغيب
کاردانش شهيد دستغيب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش نبوی منش
کاردانش نبوی منش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش نرگس
کاردانش نرگس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش شهدای شهرداری
کاردانش شهدای شهرداری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش خوروش
کاردانش خوروش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش ملاصدرا
کاردانش ملاصدرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش خلیج فارس
کاردانش خلیج فارس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش ایثارگران الزهراء
کاردانش ایثارگران الزهراء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش سادات
کاردانش سادات
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش ناشنوایان میر
کاردانش ناشنوایان میر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش آرمان بهرامیان
کاردانش آرمان بهرامیان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش مریم بیگم
کاردانش مریم بیگم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش خلیل زاده
کاردانش خلیل زاده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نقش جهان
کاردانش نقش جهان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش دهخدا
کاردانش دهخدا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 1
مدرسه کاردانش معتمدی
کاردانش معتمدی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش همدانيان
کاردانش همدانيان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش ابوریحان
کاردانش ابوریحان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش حاج عباس صناعت
کاردانش حاج عباس صناعت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش علی بن موسی الرضا
کاردانش علی بن موسی الرضا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش حکیم
کاردانش حکیم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش دکتر کرمانی
کاردانش دکتر کرمانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کیخسروی
کاردانش کیخسروی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش فنون
کاردانش فنون
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 1
مدرسه کاردانش محمد رناسی
کاردانش محمد رناسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید کشوری
کاردانش شهید کشوری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 6
مدرسه کاردانش پژوهان
کاردانش پژوهان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 4
مدرسه کاردانش غدیر
کاردانش غدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش سوگند
کاردانش سوگند
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش آریانا
کاردانش آریانا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش الدوز
کاردانش الدوز
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش گلستان
کاردانش گلستان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش کوثر دانش
کاردانش کوثر دانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش شهيد اميرحسين گلناری
کاردانش شهيد اميرحسين گلناری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش مهدیه
کاردانش مهدیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش دیدار
کاردانش دیدار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش ثامن الائمه (ع)
کاردانش ثامن الائمه (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش ره جویان
کاردانش ره جویان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش علم و فن
کاردانش علم و فن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش مشاهير
کاردانش مشاهير
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 5
مدرسه کاردانش پیام
کاردانش پیام
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 3
مدرسه کاردانش خاتم الانبیاء
کاردانش خاتم الانبیاء
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کارآفرین
کاردانش کارآفرین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کیا متین
کاردانش کیا متین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کبریا
کاردانش کبریا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه ای والفجر
فنی و حرفه ای والفجر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 2
مدرسه فنی ابوذر
فنی ابوذر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 1
مدرسه فنی امیرکبیر
فنی امیرکبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 1
مدرسه مهرجویان
مهرجویان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه حرفه ای و بازرگانی فرزانگان
حرفه ای و بازرگانی فرزانگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه حرفه ای و بازرگانی نوایی
حرفه ای و بازرگانی نوایی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 5
مدرسه فرد قاسمی
فرد قاسمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 4
مدرسه بانو مجتهده امین
بانو مجتهده امین
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 4
مدرسه فنی و حرفه ای شهید موحدی
فنی و حرفه ای شهید موحدی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.