جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی شهر اراک

مدرسه کاردانش شهید فرهاد مقیمی
کاردانش شهید فرهاد مقیمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش سماء
کاردانش سماء
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهدای جیریا
کاردانش شهدای جیریا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش زینبیه جیریا
کاردانش زینبیه جیریا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش لقمان
کاردانش لقمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش صالح
کاردانش صالح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش آفرینش
کاردانش آفرینش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش فاطمه الزهرا (س)
کاردانش فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش بشیر
کاردانش بشیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش بزرگمهر
کاردانش بزرگمهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 2
مدرسه کاردانش شهید رحیم آنجفی
کاردانش شهید رحیم آنجفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهدای آلومینیم
کاردانش شهدای آلومینیم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش ایران پویا
کاردانش ایران پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش مهرگان
کاردانش مهرگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش کمال
کاردانش کمال
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حدید
کاردانش حدید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حاج صادق تقوی نژاد
کاردانش حاج صادق تقوی نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 2
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه مطهره
مطهره
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 2
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه پوشینه بافت
پوشینه بافت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 2
مدرسه امام جواد
امام جواد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 2
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 2
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 2
مدرسه تربیت بدنی نام آوران
تربیت بدنی نام آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 2
مدرسه بازرگانی حرفه ای فطرت
بازرگانی حرفه ای فطرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فنی حدید
فنی حدید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فنی دانشمند
فنی دانشمند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فن آوران
فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه حرفه ای و بازرگانی حاج تقوی نژاد
حرفه ای و بازرگانی حاج تقوی نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه حاج بهرامیان
حاج بهرامیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه امام مهدی (عج)
امام مهدی (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فنی شهدای آلومینیوم
فنی شهدای آلومینیوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فنی سما
فنی سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فاطمه ساعی قدس
فاطمه ساعی قدس
دخترانه - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه پورسینا
پورسینا
دخترانه - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه صدیقه کبری
صدیقه کبری
دخترانه - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه ساعی
ساعی
پسرانه - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه آیت الله غفاری
آیت الله غفاری
پسرانه - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه ادیب
ادیب
پسرانه - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه پورسینا
پورسینا
پسرانه - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه شهید علی اکبر سجادی
شهید علی اکبر سجادی
پسرانه - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه علامه حلی
علامه حلی
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه عدی ابن حاتم
عدی ابن حاتم
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه عبداله صابری
عبداله صابری
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه عبایی
عبایی
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه ظهور
ظهور
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه طلوع دانش
طلوع دانش
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه صدیقین 2
صدیقین 2
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه صالح
صالح
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه صابرین جیریا
صابرین جیریا
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه شهید دستغیب مرزیجران
شهید دستغیب مرزیجران
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه شهید حمید راوندی
شهید حمید راوندی
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه شهید باکری
شهید باکری
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه شهید هاشمی
شهید هاشمی
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی شهر اراک را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی شهر اراک انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی شهر اراک ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی شهر اراک را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.