پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان لرستان شهر بروجرد

مدرسه کاردانش افق روشن
کاردانش افق روشن
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش فاطمه زهرا
کاردانش فاطمه زهرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش فیض 2
کاردانش فیض 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش عماد
کاردانش عماد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش عبابخش
کاردانش عبابخش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش شریف واقفی
کاردانش شریف واقفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش ایران صنعت
کاردانش ایران صنعت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش اندیشه نو
کاردانش اندیشه نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش افق روشن
کاردانش افق روشن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش حضرت زینب (س)
کاردانش حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه کاردانش محمدزکریای رازی
کاردانش محمدزکریای رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش لرستان بروجرد
مدرسه نيکان
نيکان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان بروجرد
مدرسه نیکو
نیکو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان بروجرد
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان بروجرد
مدرسه گلشن2
گلشن2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان بروجرد
مدرسه گلشن 1
گلشن 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان بروجرد
مدرسه ایران
ایران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان بروجرد
مدرسه چرخکار
چرخکار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی لرستان بروجرد
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهدای حاج عمران
شهدای حاج عمران
پسرانه - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهید عباسپور 1
شهید عباسپور 1
دخترانه - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه فرهنگیان 2
فرهنگیان 2
دخترانه - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهید عباسپور
شهید عباسپور
پسرانه - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
پسرانه - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهدای فیال
شهدای فیال
پسرانه - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه نوردانش 1
نوردانش 1
پسرانه - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه هاتف 1
هاتف 1
پسرانه - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه کپر جودکی
کپر جودکی
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه کبوتر لان
کبوتر لان
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه قلعه نو غیاثوند
قلعه نو غیاثوند
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه قلعه نو شوکتی
قلعه نو شوکتی
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه قلعه محمد ضیاء
قلعه محمد ضیاء
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه قلعه قادر
قلعه قادر
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه قلعه حاتم
قلعه حاتم
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه قشلاق
قشلاق
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه قرق
قرق
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه قپانوری
قپانوری
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه فلاندشت
فلاندشت
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه فضیلت دنیار آباد
فضیلت دنیار آباد
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه فرهنگیان 2
فرهنگیان 2
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه فردوسی 2
فردوسی 2
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه فردوسی 1
فردوسی 1
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه فتح المبین گنجینه
فتح المبین گنجینه
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه فاطمیه 1
فاطمیه 1
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه عودمولا
عودمولا
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه عنصری گیجالی سفلی
عنصری گیجالی سفلی
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه علی نقی نیکویی
علی نقی نیکویی
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه عدل قره سو
عدل قره سو
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه عباس آباد
عباس آباد
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه طلوع آینده
طلوع آینده
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه صامت بروجردی 2
صامت بروجردی 2
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه صامت بروجردی 1
صامت بروجردی 1
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شیهد مطهری شیخ میری کلهر
شیهد مطهری شیخ میری کلهر
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شیروان
شیروان
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهید عباسی سنگ سفید
شهید عباسی سنگ سفید
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهید صیاد شیرازی
شهید صیاد شیرازی
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهید آیت اله صدوقی سرتپه
شهید آیت اله صدوقی سرتپه
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهید آیت اله سعیدی ده سفید
شهید آیت اله سعیدی ده سفید
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهید نیازی 1
شهید نیازی 1
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهید نیازی 2
شهید نیازی 2
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهید محمدرضا سپهوند
شهید محمدرضا سپهوند
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهید محسن خشخاشی
شهید محسن خشخاشی
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
مدرسه شهید رجائی 2
شهید رجائی 2
نامشخص - دبستان لرستان بروجرد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان لرستان شهر بروجرد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان لرستان شهر بروجرد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان لرستان شهر بروجرد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان لرستان شهر بروجرد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.