پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه

مدرسه کاردانش ولایت
کاردانش ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 1
مدرسه کاردانش آینده سازان 1
کاردانش آینده سازان 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 1
مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهدای حصار
کاردانش شهدای حصار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش البرز ناحیه 1
مدرسه کار دانش معلم
کار دانش معلم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای مهرگان
حرفه‌ای مهرگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای فروغ
حرفه‌ای فروغ
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای علم و تکنیک
فنی و حرفه‌ای علم و تکنیک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای مهر
فنی و حرفه‌ای مهر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای علوم و فنون امروز و فردا
فنی و حرفه‌ای علوم و فنون امروز و فردا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی البرز ناحیه 1
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه استقلال
استقلال
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه نرجس
نرجس
دخترانه - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه استقلال
استقلال
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه تزکیه
تزکیه
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید شمس 1
شهید شمس 1
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه 13 آبان 1
13 آبان 1
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
پسرانه - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه هدف
هدف
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه نیک  پرور
نیک پرور
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه نوبهاران
نوبهاران
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه مسلم بن عقیل
مسلم بن عقیل
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه مرحوم یوسفی 1
مرحوم یوسفی 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه محمد حسن آسارائی
محمد حسن آسارائی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه مبعث
مبعث
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه کمیل
کمیل
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه فرزندان ایران 2
فرزندان ایران 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه فرزندان ایران 1
فرزندان ایران 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه فاطمه 2 (س)
فاطمه 2 (س)
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه فاطمه 1 (س)
فاطمه 1 (س)
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه علوی 2
علوی 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه علوی 1
علوی 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه علامه طباطبایی 1
علامه طباطبایی 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه علامه طباطبایی 2
علامه طباطبایی 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه عفاف
عفاف
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید غلامی گرماب
شهید غلامی گرماب
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید دکتر بهشتی
شهید دکتر بهشتی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید هاشمی نژاد 1
شهید هاشمی نژاد 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید محمد حسین آقاجانی کلوان
شهید محمد حسین آقاجانی کلوان
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید ماشاءالله لطفی سیرا
شهید ماشاءالله لطفی سیرا
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید گریلی
شهید گریلی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید علی براتی
شهید علی براتی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید سید بخش اله سید میرزایی 1
شهید سید بخش اله سید میرزایی 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید سلطانی
شهید سلطانی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید بختیاری
شهید بختیاری
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید بختیاری
شهید بختیاری
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید فخاری
شهید فخاری
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید جعفری
شهید جعفری
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهید اسداللهی
شهید اسداللهی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهدای مکه مکرمه 1
شهدای مکه مکرمه 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهدای لورا
شهدای لورا
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهدای آهنگران 1
شهدای آهنگران 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شهدای اسلام آباد 1
شهدای اسلام آباد 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه شکوفه های انقلاب
شکوفه های انقلاب
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه سیزده آبان 2
سیزده آبان 2
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه رازدانش
رازدانش
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه خدیجه (س) 1
خدیجه (س) 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه حاج سید احمد خمینی
حاج سید احمد خمینی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه تهذیب
تهذیب
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه توفیق
توفیق
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه پیامبراکرم (ص)
پیامبراکرم (ص)
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه پیام آزادی
پیام آزادی
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
مدرسه پرویزیان 1
پرویزیان 1
نامشخص - دبستان البرز ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان البرز شهر کرج ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.