سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر آستانه اشرفیه

مدرسه کاردانش نرجس
کاردانش نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه کاردانش شهدای نیاکو
کاردانش شهدای نیاکو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه کاردانش امام رضا (ع)
کاردانش امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه فنی کار آفرینان
فنی کار آفرینان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه توانا
توانا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید پرند آور
شهید پرند آور
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه المهدی 1
المهدی 1
مختلط - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه گلهای فردوس
گلهای فردوس
پسرانه - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه گلهای شقایق
گلهای شقایق
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه کوشا
کوشا
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه قدس تجن گوکه
قدس تجن گوکه
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه فدك
فدك
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه غدیر
غدیر
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه عابد و امامی
عابد و امامی
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شیخ فضل اله نوری کارسیدان
شیخ فضل اله نوری کارسیدان
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید مرادی پور داخل پایین
شهید مرادی پور داخل پایین
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید محمد نورین دهشال
شهید محمد نورین دهشال
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید محمد صادق رنجبر
شهید محمد صادق رنجبر
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید لواسانی ماشک
شهید لواسانی ماشک
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید غفاری ناز کسرا
شهید غفاری ناز کسرا
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید عباسی کیسم
شهید عباسی کیسم
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید ظهیری
شهید ظهیری
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید صفر قریب
شهید صفر قریب
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید شکر گزار
شهید شکر گزار
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید خود شاد پشل
شهید خود شاد پشل
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید حجت پرسه
شهید حجت پرسه
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید پرند آور
شهید پرند آور
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید امین پور 1
شهید امین پور 1
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید احمد الفتی فرد
شهید احمد الفتی فرد
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهدای معلم
شهدای معلم
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهدای فلسطین
شهدای فلسطین
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهدای خیابان معلم 2
شهدای خیابان معلم 2
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهدای خ فلسطین 1
شهدای خ فلسطین 1
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهدای خ استقلال 1
شهدای خ استقلال 1
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شاخه طوبی
شاخه طوبی
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه سعدی فوشازده
سعدی فوشازده
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه دکتر حقیقت پسند
دکتر حقیقت پسند
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه دانش گستر
دانش گستر
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه بعثت درگاه
بعثت درگاه
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه بصیرت
بصیرت
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه باقر العلوم
باقر العلوم
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه آیت اله وحید
آیت اله وحید
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه آیت اله سعیدی پرکاپشت
آیت اله سعیدی پرکاپشت
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه آیت اله بهجت
آیت اله بهجت
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه آدینه
آدینه
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه ایمان
ایمان
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه اندیشه نو
اندیشه نو
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه استاد معین
استاد معین
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه ابوذر کشل
ابوذر کشل
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهدای چهارده
شهدای چهارده
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه علوی خلشاء
علوی خلشاء
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهدای محراب تجن گوکه
شهدای محراب تجن گوکه
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه شهید علیرضا نژاد گوهردان
شهید علیرضا نژاد گوهردان
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه دکتر حشمت
دکتر حشمت
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه مهرگان
مهرگان
نامشخص - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه نور اندیشه
نور اندیشه
پسرانه - دبستان گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان آستانه اشرفیه
مدرسه مهرسان
مهرسان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان آستانه اشرفیه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر آستانه اشرفیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر آستانه اشرفیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر آستانه اشرفیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر آستانه اشرفیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.