سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه

مدرسه کاردانش مهدیه
کاردانش مهدیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر باهنر
کاردانش دکتر باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش اشرف زین اوقلی
کاردانش اشرف زین اوقلی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش دیانت
کاردانش دیانت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش شهید محمود کاوه
کاردانش شهید محمود کاوه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر مولوی
کاردانش دکتر مولوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه تربیت بدنی الزهرا (س)
تربیت بدنی الزهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه نوآوران
نوآوران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه دکتر فاطمه هادوی
دکتر فاطمه هادوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه نجمه
نجمه
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه 22 بهمن 2
22 بهمن 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه ادب
ادب
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه المهدی 1
المهدی 1
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه المهدی 2
المهدی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه خیبر
خیبر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه دوازده بهمن
دوازده بهمن
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید جهان آراء
شهید جهان آراء
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید رضا رحمانی پهور 2
شهید رضا رحمانی پهور 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید کامیاب 2
شهید کامیاب 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید محمد میراب طرقی 2
شهید محمد میراب طرقی 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهیده حائری 2
شهیده حائری 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کوکب رنجبر
کوکب رنجبر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه گوهرشاد
گوهرشاد
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه محمد جواد فکرت
محمد جواد فکرت
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه نو نهالان
نو نهالان
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه والعصر
والعصر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید خلیل طهماسبی
شهید خلیل طهماسبی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید مهدوی گهر 2
شهید مهدوی گهر 2
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه کوثر
کوثر
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه بهرام ندافی
بهرام ندافی
دخترانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه 22 بهمن 1
22 بهمن 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه حاج تقی شاهوردیانی
حاج تقی شاهوردیانی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه حر
حر
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه رحمن
رحمن
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید بهرام ندافی
شهید بهرام ندافی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید رحمانی پهور 1
شهید رحمانی پهور 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید سلامی
شهید سلامی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید سید محمد جهان آرا
شهید سید محمد جهان آرا
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید علی خبیری
شهید علی خبیری
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید غلامرضا عباسی
شهید غلامرضا عباسی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شیخ الرئیس
شیخ الرئیس
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه غلامحیدر بهادر زاده
غلامحیدر بهادر زاده
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه معلم
معلم
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه مولوی
مولوی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید مهدی محروقی
شهید مهدی محروقی
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه شهید کامیاب 1
شهید کامیاب 1
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه مکرم
مکرم
پسرانه - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه همت 2
همت 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه همت 1
همت 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه همای 2
همای 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه همای 1
همای 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه هادی
هادی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه ولی نژاد 2 برادران
ولی نژاد 2 برادران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه ولی نژاد 1 برادران
ولی نژاد 1 برادران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه والفجر 2
والفجر 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه والفجر 1
والفجر 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه نو بنیاد بهارستان
نو بنیاد بهارستان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه نرجس 2
نرجس 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه نرجس 1
نرجس 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه ندای قلم
ندای قلم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه نام آوران فردوسی
نام آوران فردوسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
مدرسه میمنت زین اوقلی
میمنت زین اوقلی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر مشهد ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.