سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر ایرانشهر

مدرسه کاردانش رازی
کاردانش رازی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه کاردانش علامه حلی
کاردانش علامه حلی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه کاردانش ام ابيها
کاردانش ام ابيها
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه علی اکبر یزدان شناس
علی اکبر یزدان شناس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه مومنین کلینک
مومنین کلینک
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه آل عبا
آل عبا
دخترانه - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه سیزده آبان 1
سیزده آبان 1
پسرانه - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید شوشتری
شهید شوشتری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید شهرام فر می سی مچ
شهید شهرام فر می سی مچ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید سایگانی
شهید سایگانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید دیالمه 1
شهید دیالمه 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید دوستکام
شهید دوستکام
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید دستور
شهید دستور
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید دستغیب پیرانچ
شهید دستغیب پیرانچ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید جواد نوروزی سهران
شهید جواد نوروزی سهران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید تندگویان
شهید تندگویان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید پرویز روشناس
شهید پرویز روشناس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید امانی کهنو
شهید امانی کهنو
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهید ابراهیم کرد اناری
شهید ابراهیم کرد اناری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهدای وحدت
شهدای وحدت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهدای هفت تیر 2
شهدای هفت تیر 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهدای هفت تیر 1
شهدای هفت تیر 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهدای گمنام ناصرآباد زردکوه
شهدای گمنام ناصرآباد زردکوه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهدای جهاد سازندگی سایگان
شهدای جهاد سازندگی سایگان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه شهدای 7 تیر
شهدای 7 تیر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه سید الساجدین
سید الساجدین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه سهران
سهران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه سلمان فارسی 2
سلمان فارسی 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه سلمان فارسی 1
سلمان فارسی 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه زکیه
زکیه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه ریدگی
ریدگی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه ریحانه
ریحانه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه رمضان
رمضان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه رستگاران
رستگاران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه راه زینب
راه زینب
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه دانش منجین
دانش منجین
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه دانش پازرد
دانش پازرد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه خیام 2
خیام 2
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه خیام 1
خیام 1
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه خندق مرآباد
خندق مرآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه خرد
خرد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه خدیجه کبری
خدیجه کبری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه خاتم الانبیاء
خاتم الانبیاء
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه حیدر کراراحمدآباد
حیدر کراراحمدآباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه حمزه گنج آباد
حمزه گنج آباد
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه حکیمه
حکیمه
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه حضرت عمر کلیران
حضرت عمر کلیران
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه حضرت علی
حضرت علی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه حضرت سلیمان سوراپ
حضرت سلیمان سوراپ
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه حر
حر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه حبیب ابن مظاهر
حبیب ابن مظاهر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه حاجیه علی قلی کلیری
حاجیه علی قلی کلیری
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه چهارده معصوم (ع)
چهارده معصوم (ع)
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه چاه رحمانی
چاه رحمانی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه جنداله شهرک
جنداله شهرک
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه جامی
جامی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه توحید کورانسفلی
توحید کورانسفلی
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه تبوک تاروان
تبوک تاروان
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه پیام ابتر
پیام ابتر
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
مدرسه پردیس
پردیس
نامشخص - دبستان سیستان و بلوچستان ایرانشهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر ایرانشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر ایرانشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر ایرانشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان سیستان و بلوچستان شهر ایرانشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.