جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر میانشهر

مدرسه نبی اکرم (ص)
نبی اکرم (ص)
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه فدك
فدك
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه شهید محمد الدوره
شهید محمد الدوره
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه شهدای ششده
شهدای ششده
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه زینبیه
زینبیه
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه خواجه نصیر
خواجه نصیر
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه آمنه (س)
آمنه (س)
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه ایثارگران
ایثارگران
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان فارس شیبکوه
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه هادی بهادریان
هادی بهادریان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه مرضیه
مرضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه قباد بازیار
قباد بازیار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه شهید وهاب تهمتن 2
شهید وهاب تهمتن 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه شهید عبدالرزاق عباسی
شهید عبدالرزاق عباسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه شهید دهقانی 2
شهید دهقانی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه شهدای میانشهر
شهدای میانشهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه شهدای میانده
شهدای میانده
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه شهدای دانش آموز
شهدای دانش آموز
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه سیدالشهداء
سیدالشهداء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه سید حبیب شمس
سید حبیب شمس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه حضرت مریم (س)
حضرت مریم (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه بهار دانش
بهار دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه امام موسی كاظم (ع)
امام موسی كاظم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه امام جعفرصادق (ع)
امام جعفرصادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس شیبکوه
مدرسه فدك
فدك
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه فاطمه الزهرا (س)
فاطمه الزهرا (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه شیرین تهمتن
شیرین تهمتن
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه شهید غمخواری
شهید غمخواری
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه شهید عبداکریم رنجبر
شهید عبداکریم رنجبر
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه شهید سیار
شهید سیار
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه شهید اسدپور
شهید اسدپور
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه شهدای والفجر
شهدای والفجر
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه زاهرای اطهر (س)
زاهرای اطهر (س)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه پيامبر اعظم (ص)
پيامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
مدرسه امام جواد (ع)
امام جواد (ع)
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس شیبکوه
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر میانشهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر میانشهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر میانشهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر میانشهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.