چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان یزد شهر اشکذر اشکذر

مدرسه کاردانش فارابی
کاردانش فارابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد اشکذر
مدرسه کاردانش عصمت
کاردانش عصمت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش یزد اشکذر
مدرسه خادمی
خادمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی یزد اشکذر
مدرسه شادی
شادی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی یزد اشکذر
مدرسه همت
همت
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه نجمه صدرآباد
نجمه صدرآباد
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه نجمه
نجمه
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه مهدی آذر یزدی
مهدی آذر یزدی
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه معصومیه
معصومیه
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه فجر تقویه
فجر تقویه
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه فاطمۀ الزهرا
فاطمۀ الزهرا
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه علوی نسب
علوی نسب
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید منتظر قائم
شهید منتظر قائم
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید مددی
شهید مددی
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید رهاوی
شهید رهاوی
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید دیاله
شهید دیاله
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید چمران
شهید چمران
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید نوری
شهید نوری
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید مختاری
شهید مختاری
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید داعی
شهید داعی
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید احمدی
شهید احمدی
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهادت
شهادت
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شادی
شادی
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه سرای سعادت
سرای سعادت
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه حجۀ الاسلام رضوی
حجۀ الاسلام رضوی
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه چهارده معصوم
چهارده معصوم
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه امیدان رضوان شهر
امیدان رضوان شهر
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه احسان
احسان
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه 8  شهریور
8 شهریور
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه 13 آبان
13 آبان
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه فرزانگان کوشا
فرزانگان کوشا
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه شهید رفیعی
شهید رفیعی
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه مشکات اندیشه
مشکات اندیشه
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه ستارگان فردا
ستارگان فردا
نامشخص - دبستان یزد اشکذر
مدرسه معلم
معلم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اشکذر
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اشکذر
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اشکذر
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اشکذر
مدرسه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اشکذر
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اشکذر
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اشکذر
مدرسه سرگرد رئیسی
سرگرد رئیسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اشکذر
مدرسه سالار شهیدان
سالار شهیدان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اشکذر
مدرسه حضرت مریم (ع)
حضرت مریم (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اشکذر
مدرسه برکت
برکت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری یزد اشکذر
مدرسه الزهراء
الزهراء
دخترانه - دوره اول متوسطه یزد اشکذر
مدرسه آیت الله خاتمی
آیت الله خاتمی
پسرانه - دوره اول متوسطه یزد اشکذر
مدرسه ابوذر
ابوذر
پسرانه - دوره اول متوسطه یزد اشکذر
مدرسه فرخی
فرخی
نامشخص - دوره اول متوسطه یزد اشکذر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان یزد شهر اشکذر اشکذر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان یزد شهر اشکذر اشکذر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان یزد شهر اشکذر اشکذر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان یزد شهر اشکذر اشکذر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.