شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر کازرون کازرون

مدرسه امام خامنه ای
امام خامنه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی فارس کازرون
مدرسه ريحانه 2
ريحانه 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس کازرون
مدرسه خرد 2
خرد 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس کازرون
مدرسه حافظ
حافظ
دخترانه - دبستان فارس کازرون
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
دخترانه - دبستان فارس کازرون
مدرسه نو اندیشان
نو اندیشان
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه نظامی
نظامی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه نصر الله مردانی
نصر الله مردانی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه میلاد 1
میلاد 1
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه مهدی نوحی جدسی
مهدی نوحی جدسی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه مهد علم
مهد علم
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه مهاجر 2
مهاجر 2
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه مهاجر  1
مهاجر 1
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه مفید
مفید
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه مصباح
مصباح
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه مرحوم حاج محمد حسین یداللهی
مرحوم حاج محمد حسین یداللهی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه مرآت
مرآت
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه مجاهد
مجاهد
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه گل های بهشت
گل های بهشت
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه کوچک خان جنگلی
کوچک خان جنگلی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه فکور
فکور
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه فریدونی
فریدونی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه فدک 2
فدک 2
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه فجر دانش
فجر دانش
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه طهماسبی 2
طهماسبی 2
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه صدر السادات
صدر السادات
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه صاحب الزمان (عج)
صاحب الزمان (عج)
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شیخ فضل اله نوری
شیخ فضل اله نوری
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید احمد شفیعی
شهید احمد شفیعی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید همت
شهید همت
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید نعمت اله کشاورز
شهید نعمت اله کشاورز
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید نصرپور
شهید نصرپور
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید مهدی کازرونی
شهید مهدی کازرونی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید منصور زاده
شهید منصور زاده
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید مرتجز
شهید مرتجز
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید محمد علی شفیعی
شهید محمد علی شفیعی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید محمد الدوره
شهید محمد الدوره
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید محسن دهقانپور
شهید محسن دهقانپور
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید گندمکار
شهید گندمکار
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید کلاهدوز
شهید کلاهدوز
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید قرخلو
شهید قرخلو
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید فرخی
شهید فرخی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید غلام عطایی
شهید غلام عطایی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید علی محمد جوکار
شهید علی محمد جوکار
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید علی شفیعی
شهید علی شفیعی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید طیبی
شهید طیبی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید طهماسبی 1
شهید طهماسبی 1
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید صمد دشتبان
شهید صمد دشتبان
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید سید مصطفی خمینی
شهید سید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید سیاوش پور
شهید سیاوش پور
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید زهرایی
شهید زهرایی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید داود سلیمانی
شهید داود سلیمانی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید خسروی
شهید خسروی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید حسینی
شهید حسینی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید جباری
شهید جباری
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید ثانی
شهید ثانی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید بهمن اسماعیلی
شهید بهمن اسماعیلی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید بنت الهدی
شهید بنت الهدی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید باكری
شهید باكری
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان فارس کازرون
مدرسه شهید اژدهاکش پور
شهید اژدهاکش پور
نامشخص - دبستان فارس کازرون
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر کازرون کازرون را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر کازرون کازرون انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر کازرون کازرون ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر کازرون کازرون را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.