پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر سربیشه سربیشه

مدرسه کاردانش آمنه مود
کاردانش آمنه مود
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کاردانش الزهراء
کاردانش الزهراء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کاردانش امام خمینی (ره)
کاردانش امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کاردانش سید پیام یعقوبی
کاردانش سید پیام یعقوبی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کاردانش شهید شاهبیکی
کاردانش شهید شاهبیکی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه فنی و حرفه‌ای الزهراء
فنی و حرفه‌ای الزهراء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه فنی و حرفه‌ای شهید اسحاق عباسی
فنی و حرفه‌ای شهید اسحاق عباسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه نرجس (س)
نرجس (س)
دخترانه - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه اسکیوند شفیع
اسکیوند شفیع
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه اسفزار شهید خسروی
اسفزار شهید خسروی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه استانست شهید استانستی
استانست شهید استانستی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه ازبک
ازبک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه ارزش شورکه
ارزش شورکه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه ادریس میرخان
ادریس میرخان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه اتحاد کبات
اتحاد کبات
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه ابراهیم آباد
ابراهیم آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه همت آباد
همت آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه هریوند
هریوند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه وحدت چاه آخوند شفیع
وحدت چاه آخوند شفیع
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه نیک خیالی شهید شفیعی
نیک خیالی شهید شفیعی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه نیاب
نیاب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه نوکند مود شهید محلاتی
نوکند مود شهید محلاتی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه نوغاب گلندر
نوغاب گلندر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه نورگلاب
نورگلاب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه نبوت لجنگ
نبوت لجنگ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه نازدشت عشایری
نازدشت عشایری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه نازدشت
نازدشت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه میان رود
میان رود
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه مود هاجر
مود هاجر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه مود قائم
مود قائم
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه منبع آب ابرار
منبع آب ابرار
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه معروفان
معروفان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه مشوکی
مشوکی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه مختاران شهید شبانی
مختاران شهید شبانی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه محمد رسول الله (ص)
محمد رسول الله (ص)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه محبت بیشه
محبت بیشه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه ماهیرود شهید عبدالهی
ماهیرود شهید عبدالهی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه لانو
لانو
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه گینکه
گینکه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه گوی
گوی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه گورید بالا
گورید بالا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه گلهای سربیشه
گلهای سربیشه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه گلوباغ
گلوباغ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه گلندر
گلندر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه گزدز شهید عباسی
گزدز شهید عباسی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه گز شهید حسن زاده
گز شهید حسن زاده
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کیدشت شهید جابری
کیدشت شهید جابری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کهکرود
کهکرود
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کلاته شیر
کلاته شیر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کلاته شب شهید کاوسی
کلاته شب شهید کاوسی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کلاته سلیمان میثاق
کلاته سلیمان میثاق
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کلاته بشگزی
کلاته بشگزی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کلاته بالا
کلاته بالا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کفاز
کفاز
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه کریم آباد اسفزار
کریم آباد اسفزار
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه قایم (عج)
قایم (عج)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه فنود شهید عابدینی
فنود شهید عابدینی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه فرهنگ جنت آبادگلندر
فرهنگ جنت آبادگلندر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه فجر کلاته پدران
فجر کلاته پدران
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه فتح کلاته بلوچ
فتح کلاته بلوچ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه فال شهید خسروی
فال شهید خسروی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه علی هدیه علیا
علی هدیه علیا
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه علی آباد چاهخور(شهید ابراهیمی)
علی آباد چاهخور(شهید ابراهیمی)
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
مدرسه عشایری الیاس چاه بیدک
عشایری الیاس چاه بیدک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی سربیشه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر سربیشه سربیشه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر سربیشه سربیشه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر سربیشه سربیشه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر سربیشه سربیشه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.