پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر فیروزآباد

مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه کاظمیه
کاظمیه
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه صاحب الزمان 1
صاحب الزمان 1
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه شهید رضائی
شهید رضائی
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه شهید دادی
شهید دادی
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه شهید بهشتی 1
شهید بهشتی 1
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه شهید بهزادی بیدشهرک
شهید بهزادی بیدشهرک
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه شهید بهزادی
شهید بهزادی
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه شهید آزادی
شهید آزادی
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه شهید طلوع
شهید طلوع
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه شهید جعفر زاده 2
شهید جعفر زاده 2
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه سمیه 2
سمیه 2
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه سمیه 1
سمیه 1
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه روز به دو
روز به دو
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه رازی 2
رازی 2
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه رازی 1
رازی 1
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه توحید 2
توحید 2
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه توحید 1
توحید 1
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه باقریه
باقریه
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه ایثار
ایثار
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه امام مهدی (عج) 2
امام مهدی (عج) 2
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه امام مهدی (عج) 1
امام مهدی (عج) 1
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه آفاق
آفاق
نامشخص - دبستان فارس فیروز آباد
مدرسه آفرینش
آفرینش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه قدسیه
قدسیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه قاموس 2
قاموس 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه قاموس 1
قاموس 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه فن آوران
فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه فاطمیه 2
فاطمیه 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه فاطمیه 1
فاطمیه 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه علوی
علوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه طاها
طاها
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه صدیقه طاهره (س) 1
صدیقه طاهره (س) 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه صدرا
صدرا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه شهید کلانتری
شهید کلانتری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه سما
سما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه خدیجه
خدیجه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه حضرت فاطمه الزهراء (س)
حضرت فاطمه الزهراء (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه حضرت رسول (ص)
حضرت رسول (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه جابر بن حیان
جابر بن حیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه آیت الله مقدسی
آیت الله مقدسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه ایثارگران
ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه امیرکبیر 2
امیرکبیر 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه امام حسین (ع)
امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه اسوه
اسوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه اسماء
اسماء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
مدرسه البرز
البرز
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس فیروز آباد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر فیروزآباد را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر فیروزآباد انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر فیروزآباد ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر فیروزآباد را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.