امروز جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه

مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علوم
کاردانش علوم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش مولوی
کاردانش مولوی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش میعاد
کاردانش میعاد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه فنی بیت المقدس
فنی بیت المقدس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه مولوی 2
مولوی 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه فنی سما
فنی سما
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه شهید فواد
شهید فواد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه تربیت بدنی پوریای ولی
تربیت بدنی پوریای ولی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه تلاشگران
تلاشگران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه لاله های امام
لاله های امام
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه رازی
رازی
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه پژوهش
پژوهش
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه 12 فروردین 2
12 فروردین 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه احد
احد
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه حاج محمدرضا هدایت 1
حاج محمدرضا هدایت 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه شهید دهبان
شهید دهبان
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه فرهنگ 2
فرهنگ 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه نور غیزانیه
نور غیزانیه
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه نیکان 2
نیکان 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه 15 خرداد 2
15 خرداد 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه احرار 2
احرار 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه اروند
اروند
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه آفرینش 2
آفرینش 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه تزکیه 1
تزکیه 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه رازی 2
رازی 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه ستایش 1
ستایش 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه مرضیه
مرضیه
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه مائده 2
مائده 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه گلستان
گلستان
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه تلاش
تلاش
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه نیرو
نیرو
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه حضرت سکینه (س)
حضرت سکینه (س)
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه دکتر خانعلی 2
دکتر خانعلی 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه عفت
عفت
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه غزالی
غزالی
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه شمس 2
شمس 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه مهدیه
مهدیه
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه رضوی
رضوی
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه نجمه
نجمه
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه حدیث
حدیث
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه آسیه 2
آسیه 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه حضرت زینب (س) 2
حضرت زینب (س) 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه شمس 1
شمس 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه ادب 2
ادب 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه بوعلی 1
بوعلی 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه فردوس 2
فردوس 2
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه حاج محمدرضا هدایت 1
حاج محمدرضا هدایت 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه ولایت
ولایت
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه 15 خرداد 1
15 خرداد 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه فرهنگ 1
فرهنگ 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه شهید علیرضا دهبان
شهید علیرضا دهبان
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه احرار 1
احرار 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه آفرینش 1
آفرینش 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه تزکیه 2
تزکیه 2
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه رازی 1
رازی 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه رهنما
رهنما
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه ستایش 2
ستایش 2
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه پوشینه بافت
پوشینه بافت
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه شهید طیبی 1
شهید طیبی 1
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه شهدای نوردولوله
شهدای نوردولوله
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.