پنج‌شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر تیران

مدرسه کاردانش ولیعصر (عج)
کاردانش ولیعصر (عج)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان تیران و کرون
مدرسه زهرائیه
زهرائیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان تیران و کرون
مدرسه دکترحسابی
دکترحسابی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان تیران و کرون
مدرسه حاج رضا مظاهری
حاج رضا مظاهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید سلطانی
شهید سلطانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید ابراهیم دادخواه 1
شهید ابراهیم دادخواه 1
پسرانه - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه هدایت هومان
هدایت هومان
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه نرجسیه
نرجسیه
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه ندای حق
ندای حق
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه نجمه خرمنان
نجمه خرمنان
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه معصومه
معصومه
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه معرفت میرآباد
معرفت میرآباد
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه متقی تقی آباد
متقی تقی آباد
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه کامیار
کامیار
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه قاسم ابن الحسن
قاسم ابن الحسن
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه فرشته 1
فرشته 1
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شیخ بهائی آبپونه
شیخ بهائی آبپونه
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید فیاض بخش 1
شهید فیاض بخش 1
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید مهدی باكری
شهید مهدی باكری
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید منصوری
شهید منصوری
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید مصطفی ردانی پور
شهید مصطفی ردانی پور
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید قاضی طباطبائی
شهید قاضی طباطبائی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید فكوری
شهید فكوری
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید غلامی
شهید غلامی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید غلامحسین قاسمی
شهید غلامحسین قاسمی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید علم الهدی
شهید علم الهدی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید طاهری
شهید طاهری
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید صدوقی
شهید صدوقی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید دستغیب
شهید دستغیب
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید حسن افشاری
شهید حسن افشاری
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید جهان آرا
شهید جهان آرا
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید تندگویان
شهید تندگویان
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید بابایی
شهید بابایی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید اندرزگو
شهید اندرزگو
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید اژه ای گلاب
شهید اژه ای گلاب
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید ابراهیمی
شهید ابراهیمی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید ابراهیم همت
شهید ابراهیم همت
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید شریفی
شهید شریفی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید مصطفی خمینی 2
شهید مصطفی خمینی 2
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید مصطفی خمینی 1
شهید مصطفی خمینی 1
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید لاچینانی
شهید لاچینانی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید دادخواه 1
شهید دادخواه 1
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید چترائی
شهید چترائی
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه شهدای هفتم تیر
شهدای هفتم تیر
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه سکینه خاتون
سکینه خاتون
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
مدرسه سعادت
سعادت
نامشخص - دبستان اصفهان تیران و کرون
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر تیران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر تیران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر تیران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر تیران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.