سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج ناحیه

مدرسه کاردانش نو اندیش
کاردانش نو اندیش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش انصار
کاردانش انصار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خاتم الانبیاء
کاردانش خاتم الانبیاء
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علم و اندیشه
کاردانش علم و اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش خوارزمی
کاردانش خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش روزنه
کاردانش روزنه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش تلاش
کاردانش تلاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای فرهیختگان
حرفه ای فرهیختگان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه تندرستی
تندرستی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه فنی و حرفه‌ای حکمت
فنی و حرفه‌ای حکمت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه نواندیش
نواندیش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه تندرستی
تندرستی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه فنی شهید نمکی
فنی شهید نمکی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه کشاورزی شهید مهندس نصری
کشاورزی شهید مهندس نصری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه کیمیا
کیمیا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه سما
سما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه شهید نمکی
شهید نمکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان ناحیه 1
مدرسه آساوله
آساوله
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه حیرت سجادی
حیرت سجادی
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه دکتر گوشه 1
دکتر گوشه 1
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه رنگین کمان
رنگین کمان
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه سینا
سینا
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه شهدا
شهدا
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه شهیده ناهید فاتحی
شهیده ناهید فاتحی
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه قلیان
قلیان
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه گریزه
گریزه
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه استقلال
استقلال
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه آرام دخت
آرام دخت
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه شهیده فروزان میرکی
شهیده فروزان میرکی
دخترانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه معلم 1
معلم 1
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه آساوله
آساوله
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه باغ دانش
باغ دانش
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه پویا
پویا
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه دانشمند
دانشمند
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه دکتر گوشه 2
دکتر گوشه 2
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه شهید راشد صیدی
شهید راشد صیدی
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه صالحین
صالحین
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه فجر
فجر
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه قلیان
قلیان
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه گریزه
گریزه
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه ایثار
ایثار
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه ایران زمین
ایران زمین
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه آبیدر
آبیدر
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه آرام
آرام
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه ژیران
ژیران
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه امید کرانی
امید کرانی
پسرانه - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه آرتینا
آرتینا
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه ایلاف
ایلاف
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه اندیشمند
اندیشمند
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه امیرکبیر انگوژان
امیرکبیر انگوژان
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه امیرکبیر اکبرآباد
امیرکبیر اکبرآباد
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه امروله
امروله
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه البرز
البرز
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه ارمغان نو
ارمغان نو
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه ادیب شهرک بهاران
ادیب شهرک بهاران
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه ادیب بهاران
ادیب بهاران
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه ادهم مظفری
ادهم مظفری
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه ابو علی سینا دولبندی
ابو علی سینا دولبندی
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه 28 دی
28 دی
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه 15 خرداد سراب باینچقلو
15 خرداد سراب باینچقلو
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه 15 خرداد خلیچیان
15 خرداد خلیچیان
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
مدرسه 15 خرداد خرکه
15 خرداد خرکه
نامشخص - دبستان کردستان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر سنندج ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.