پنج‌شنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کردستان شهر کامیاران کامیاران

مدرسه کاردانش گشکی
کاردانش گشکی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کامیاران
مدرسه کاردانش جوان
کاردانش جوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کامیاران
مدرسه کاردانش تلاشگران
کاردانش تلاشگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کردستان کامیاران
مدرسه فنی و حرفه ای وندرنی
فنی و حرفه ای وندرنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان کامیاران
مدرسه راضیه
راضیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان کامیاران
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کردستان کامیاران
مدرسه رستگاران
رستگاران
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه رستگاران
رستگاران
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید سلیمان خاطر
شهید سلیمان خاطر
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید دکتر مفتح شیروانه
شهید دکتر مفتح شیروانه
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید فهمیده 1
شهید فهمیده 1
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید فهمیده 2
شهید فهمیده 2
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه خردمندان
خردمندان
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه هفده شهریور 2
هفده شهریور 2
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه کیژان
کیژان
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه هفده شهریور 1
هفده شهریور 1
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید شریفیان
شهید شریفیان
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
دخترانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه رستگاران
رستگاران
پسرانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه حکیم
حکیم
پسرانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه دانش
دانش
پسرانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
پسرانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه دکتر مفتح شیروانه
دکتر مفتح شیروانه
پسرانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید غلامحسین کرم نسب
شهید غلامحسین کرم نسب
پسرانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه هژیر
هژیر
پسرانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه ولایت
ولایت
پسرانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه گه شه
گه شه
پسرانه - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه نور علم شهرک ورمهنگ
نور علم شهرک ورمهنگ
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه نور 1
نور 1
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه نبوت کره گل
نبوت کره گل
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه میلاد لون کهنه
میلاد لون کهنه
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه مهدی عراقی زرینجوب
مهدی عراقی زرینجوب
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه مومنین زیویه
مومنین زیویه
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه مقاومت درویان علیا
مقاومت درویان علیا
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه معرفت 1
معرفت 1
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه مرصاد یوزیدر
مرصاد یوزیدر
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه مختار دژن
مختار دژن
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه مبین الک کهنه
مبین الک کهنه
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه کمیل توانکش
کمیل توانکش
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه فلسطین میرگسار
فلسطین میرگسار
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه فتح المبین سرچم
فتح المبین سرچم
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه فاتخین بلوچه
فاتخین بلوچه
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه صالحین
صالحین
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه صادقین
صادقین
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه صابرین خانم آباد
صابرین خانم آباد
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید کاظمیان گنبده علیا
شهید کاظمیان گنبده علیا
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید فهمیده 1
شهید فهمیده 1
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید دادگر
شهید دادگر
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهیده سمیه 2
شهیده سمیه 2
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید نمازی کوره دره سفلی
شهید نمازی کوره دره سفلی
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید منصور امیری آهنگران
شهید منصور امیری آهنگران
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید مدنی وندرنی علیا
شهید مدنی وندرنی علیا
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید محمد بینائی گلیان
شهید محمد بینائی گلیان
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید فهیم ورمهنگ
شهید فهیم ورمهنگ
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید فرید تعریف 1
شهید فرید تعریف 1
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید فرهادی مامن
شهید فرهادی مامن
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید فتاحیان کوره دره علیا
شهید فتاحیان کوره دره علیا
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید شهرکندی الک
شهید شهرکندی الک
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید شبلی 1
شهید شبلی 1
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید زین الدین فخری میسوراب
شهید زین الدین فخری میسوراب
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید رضائی یغباسی
شهید رضائی یغباسی
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید رضا علی بهمنی کلاتی
شهید رضا علی بهمنی کلاتی
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید حسنعلی کمری وندرنی سفلی
شهید حسنعلی کمری وندرنی سفلی
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
مدرسه شهید حسن مارابی ماراب
شهید حسن مارابی ماراب
نامشخص - دبستان کردستان کامیاران
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کردستان شهر کامیاران کامیاران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کردستان شهر کامیاران کامیاران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کردستان شهر کامیاران کامیاران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کردستان شهر کامیاران کامیاران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.