سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر خمینی شهر

مدرسه نور
نور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان خمینی شهر
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان خمینی شهر
مدرسه آیت اله مهدوی
آیت اله مهدوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان خمینی شهر
مدرسه كوشش
كوشش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان خمینی شهر
مدرسه توفیق
توفیق
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان خمینی شهر
مدرسه عترت 1
عترت 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان خمینی شهر
مدرسه آزادی
آزادی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان خمینی شهر
مدرسه امیرخانی
امیرخانی
دخترانه - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه جلالی
جلالی
دخترانه - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه باهنر
باهنر
پسرانه - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه اتحاد
اتحاد
دخترانه - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه سعدی
سعدی
پسرانه - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه دکتر حسابی 1
دکتر حسابی 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه داورپناه بیست 2
داورپناه بیست 2
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه داورپناه بیست 1
داورپناه بیست 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه داورپناه 27
داورپناه 27
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه خرد
خرد
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه حمزه
حمزه
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه حکیمه
حکیمه
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه حکیم
حکیم
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه حاج امید محب محمدی 2
حاج امید محب محمدی 2
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه حاج امید محب محمدی 1
حاج امید محب محمدی 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه چهارده معصوم
چهارده معصوم
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه چاووشی
چاووشی
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه تربیت 1
تربیت 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه پویا
پویا
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه پژوهش
پژوهش
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه پرنیان
پرنیان
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه پرتو علم 2
پرتو علم 2
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه بعثت 2
بعثت 2
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه بعثت 1
بعثت 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه بشارت
بشارت
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه باران
باران
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه ایمان 2
ایمان 2
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه ایمان 1
ایمان 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه اندیشه 2
اندیشه 2
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه اندیشه 1
اندیشه 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه امینی
امینی
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه امید ایرانیان
امید ایرانیان
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه امید 2
امید 2
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه امید 1
امید 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه امام موسی صدر
امام موسی صدر
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه امام محمدباقر (ع)
امام محمدباقر (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه امام حسین (ع) اسفریز
امام حسین (ع) اسفریز
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه امام جواد (ع) 2
امام جواد (ع) 2
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه امام جواد (ع) 1
امام جواد (ع) 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه الغدیر
الغدیر
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه اسلامی
اسلامی
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه استقلال
استقلال
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه اساطیر
اساطیر
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه ابوریحان بیرونی 1
ابوریحان بیرونی 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه ابوریحان 2
ابوریحان 2
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه ابوریحان 1
ابوریحان 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه 19 دی
19 دی
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه هشتم شهریور 1
هشتم شهریور 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه هدی
هدی
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه هجرت 1
هجرت 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه نوردانش
نوردانش
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه نفیسه 2
نفیسه 2
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه نفیسه 1
نفیسه 1
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه نسیم وحی
نسیم وحی
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
مدرسه نسیم رحمت
نسیم رحمت
نامشخص - دبستان اصفهان خمینی شهر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر خمینی شهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر خمینی شهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر خمینی شهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر خمینی شهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.