دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر عباس ناحیه

مدرسه کاردانش علی نیکرو
کاردانش علی نیکرو
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امام حسین (ع)
کاردانش امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نور دانش
کاردانش نور دانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 2
مدرسه مهارتهای حرفه ای پویا
مهارتهای حرفه ای پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای آیت اله صدر
حرفه ای آیت اله صدر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای فرا دانش
حرفه ای فرا دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه نبی اکرم (ص)
نبی اکرم (ص)
مختلط - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
پسرانه - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهید محمدجواد تندگویان
شهید محمدجواد تندگویان
پسرانه - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه یاس کبود
یاس کبود
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه یار مهربان
یار مهربان
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه وهب کووه
وهب کووه
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه وصال بلندو
وصال بلندو
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه همت
همت
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه هجرت نامجو
هجرت نامجو
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه هانی بن عروه کلوچان
هانی بن عروه کلوچان
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه نونهالان انقلاب
نونهالان انقلاب
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه نور بیزاد
نور بیزاد
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه نور الهدی
نور الهدی
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه نظامی گنجوی
نظامی گنجوی
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه نخبگان
نخبگان
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه میلاد
میلاد
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه مهرجو
مهرجو
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه مهدی موعود (عج)
مهدی موعود (عج)
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه معین
معین
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه معراج 1
معراج 1
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه مروارید
مروارید
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه کشتی سازی خلیج فارس
کشتی سازی خلیج فارس
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه كوشا
كوشا
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه قائم
قائم
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه فروغ
فروغ
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه فردای روشن
فردای روشن
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه فجر زارور سغ
فجر زارور سغ
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه فاضل دهیران
فاضل دهیران
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه علی اکبر انتظاری
علی اکبر انتظاری
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه علامه طباطبائی گروسفید
علامه طباطبائی گروسفید
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه عطار
عطار
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه عدالت درگز
عدالت درگز
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه عادل
عادل
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه صائب گچین سفلی
صائب گچین سفلی
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شیخ مرتضی انصاری خونسرخ
شیخ مرتضی انصاری خونسرخ
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهیدسیدعلی اصغر حسینی
شهیدسیدعلی اصغر حسینی
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهید ناصر بهمنیار
شهید ناصر بهمنیار
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهید منصوری نژاد
شهید منصوری نژاد
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهید مصطفی احمدی روشن
شهید مصطفی احمدی روشن
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهید محمد دادور قلاتی
شهید محمد دادور قلاتی
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهید محمد پور سر ریگ
شهید محمد پور سر ریگ
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهید محمد آرمات
شهید محمد آرمات
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهید محمد آبسواران
شهید محمد آبسواران
نامشخص - دبستان هرمزگان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر عباس ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر عباس ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر عباس ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر عباس ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.