شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان فارس شهر سعادت شهر

مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی فارس پاسارگاد
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه نوید
نوید
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه گلها
گلها
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه فیروز رضایی
فیروز رضایی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه فرزانه
فرزانه
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید مصباح
شهید مصباح
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید قدوسی
شهید قدوسی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید علیپور
شهید علیپور
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید شیرودی
شهید شیرودی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید سرافرازی
شهید سرافرازی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید دهقانی
شهید دهقانی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید حسن پور
شهید حسن پور
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید جاویدی
شهید جاویدی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهیدان کمینی قربانپور
شهیدان کمینی قربانپور
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهیدان قربانی پور عسکر
شهیدان قربانی پور عسکر
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید مدنی
شهید مدنی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید فیروز رضائی
شهید فیروز رضائی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید فکوری
شهید فکوری
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید عمادی
شهید عمادی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید خادمی
شهید خادمی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید جعفر پور
شهید جعفر پور
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه شکوفه
شکوفه
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه زینب کبری (س)
زینب کبری (س)
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه رسالت
رسالت
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه دانش
دانش
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه حافظ 2
حافظ 2
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه جانبازان
جانبازان
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه بقیة اله (عج)
بقیة اله (عج)
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه آیت الله طالقانی
آیت الله طالقانی
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه آزادگان
آزادگان
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان فارس پاسارگاد
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه الزهراء
الزهراء
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه توحید
توحید
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه شهدای هفت تیر
شهدای هفت تیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه خدیجه کبری (س)
خدیجه کبری (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه بهار
بهار
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه امام خامنه ای
امام خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه علم وادب
علم وادب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه شهید سلیم شیروانی
شهید سلیم شیروانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری فارس پاسارگاد
مدرسه زینبیه
زینبیه
دخترانه - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
مدرسه نوید
نوید
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
مدرسه مقداد
مقداد
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
مدرسه علم و ادب
علم و ادب
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
مدرسه شهید نواب صفوی
شهید نواب صفوی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
مدرسه شهید کبیری
شهید کبیری
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
مدرسه شهید فقیهی
شهید فقیهی
نامشخص - دوره اول متوسطه فارس پاسارگاد
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان فارس شهر سعادت شهر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان فارس شهر سعادت شهر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان فارس شهر سعادت شهر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان فارس شهر سعادت شهر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.