چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گلستان شهر کردکوی

مدرسه کاردانش محدثه
کاردانش محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان کردکوی
مدرسه کاردانش الغدیر
کاردانش الغدیر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گلستان کردکوی
مدرسه 15خرداد
15خرداد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گلستان کردکوی
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه مهرگان
مهرگان
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه مهدیه
مهدیه
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه مفتاح
مفتاح
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه مداحی
مداحی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه محمد علی مسلمی
محمد علی مسلمی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه فرهنگیان
فرهنگیان
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید فراهی غلام آباد
شهید فراهی غلام آباد
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید روهنده
شهید روهنده
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید تیموری ایلوار
شهید تیموری ایلوار
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهیدان مهدان
شهیدان مهدان
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهیدان محمد مهدی و حیدر ساورسفلی
شهیدان محمد مهدی و حیدر ساورسفلی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهیدامیری حاجی
شهیدامیری حاجی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید مظفرالدین رحیمی
شهید مظفرالدین رحیمی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید محمود کیا
شهید محمود کیا
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید مازندرانی
شهید مازندرانی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید لیاقی
شهید لیاقی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید گرجی
شهید گرجی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید فراتی
شهید فراتی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید غفاری
شهید غفاری
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید علی پاسندی
شهید علی پاسندی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید سید غفور بنی عقیل
شهید سید غفور بنی عقیل
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید رضاپور
شهید رضاپور
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید حشمتی
شهید حشمتی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید حسن فرزانه
شهید حسن فرزانه
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید حاج اسداله
شهید حاج اسداله
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید اسلامی گرجی محله
شهید اسلامی گرجی محله
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید روحانی فر
شهید روحانی فر
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید تقی كیانی
شهید تقی كیانی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید بیدرنامنی
شهید بیدرنامنی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شهید احمد روشنی
شهید احمد روشنی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شکراله یزدی
شکراله یزدی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه سید جمال الدین
سید جمال الدین
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه رستگاران
رستگاران
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه حیدر کیا
حیدر کیا
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه حکیم نظامی
حکیم نظامی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه حضرت خدیجه
حضرت خدیجه
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه حاج نعمت اله خطیری
حاج نعمت اله خطیری
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه بی بی کیا
بی بی کیا
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه بنی هاشم
بنی هاشم
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه امین
امین
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه افضلی
افضلی
نامشخص - دبستان گلستان کردکوی
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان کردکوی
مدرسه شاهد
شاهد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان کردکوی
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان کردکوی
مدرسه امام خمینی
امام خمینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان کردکوی
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان کردکوی
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان کردکوی
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان کردکوی
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان کردکوی
مدرسه مرحوم حاج مختار رستمانی
مرحوم حاج مختار رستمانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری گلستان کردکوی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گلستان شهر کردکوی را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گلستان شهر کردکوی انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گلستان شهر کردکوی ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گلستان شهر کردکوی را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.