جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر طرقبه

مدرسه کاردانش فرش مشهد
کاردانش فرش مشهد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی طرقبه
مدرسه کاردانش شهید باهنر شبانه روزی
کاردانش شهید باهنر شبانه روزی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان رضوی طرقبه
مدرسه عبدالحسین تنباکوچی
عبدالحسین تنباکوچی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان رضوی طرقبه
مدرسه درخشنده حدیدی پور
درخشنده حدیدی پور
دخترانه - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه یسنا
یسنا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه یاسمن شاندیز
یاسمن شاندیز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه والعصر اسلامرود
والعصر اسلامرود
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه نصرت نوچاه
نصرت نوچاه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه نصرت براتیان
نصرت براتیان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه معلم شهید انتظاری
معلم شهید انتظاری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه مرضیه برومند
مرضیه برومند
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه محمد حسن آبادی اردمه
محمد حسن آبادی اردمه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه مانی
مانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه کریم
کریم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه فروغ اندیشه
فروغ اندیشه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه فاطیما
فاطیما
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید محمود شبانی شاندیز
شهید محمود شبانی شاندیز
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید محمد شهادتی
شهید محمد شهادتی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید گلکار
شهید گلکار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید کامیاب سرآسیاب
شهید کامیاب سرآسیاب
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید کاظم رضایی
شهید کاظم رضایی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید عباس قائینی دهنو
شهید عباس قائینی دهنو
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید رجب پور
شهید رجب پور
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید خانی
شهید خانی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید حسن زاده دهبار
شهید حسن زاده دهبار
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید حبیب اله جنگی
شهید حبیب اله جنگی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهید پورایران
شهید پورایران
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شهدای ارچنگ
شهدای ارچنگ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه شریف
شریف
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه سنجی ارچنگ
سنجی ارچنگ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه رضا 8
رضا 8
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه رضا 7
رضا 7
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه دهه فجر
دهه فجر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه ده دی
ده دی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه درخشنده حدیدی پور 4
درخشنده حدیدی پور 4
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه خواجه نصیر
خواجه نصیر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه حنان
حنان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه حسین مهدیزاده
حسین مهدیزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه حافظ
حافظ
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه حاج صفرعلی خادر
حاج صفرعلی خادر
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه جبار نصیرزاده
جبار نصیرزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه توسکا
توسکا
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه پانزده شعبان
پانزده شعبان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه بی بی عزت رستگار مقدم
بی بی عزت رستگار مقدم
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه بهمن
بهمن
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه آینده سازان
آینده سازان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه آرمان
آرمان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه انتفاضه
انتفاضه
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه امام جعفر صادق (ع)
امام جعفر صادق (ع)
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه الهه محمدزاده
الهه محمدزاده
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه الهام شریعت تربقان
الهام شریعت تربقان
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه استقلال 2
استقلال 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه استقلال 1
استقلال 1
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه ارض اقدس
ارض اقدس
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
مدرسه ارشاد 2
ارشاد 2
نامشخص - دبستان خراسان رضوی طرقبه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر طرقبه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر طرقبه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر طرقبه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان رضوی شهر طرقبه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.