جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر عباس

مدرسه کاردانش علی نیکرو
کاردانش علی نیکرو
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کشاورزی امیرکبیر
کاردانش کشاورزی امیرکبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان رودان
مدرسه کاردانش شهید داوود رحیمی پور
کاردانش شهید داوود رحیمی پور
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان رودان
مدرسه كاردانش مرحوم علاقهمندان
كاردانش مرحوم علاقهمندان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 1
مدرسه کاردانش امام حسین (ع)
کاردانش امام حسین (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 2
مدرسه کاردانش مرحوم امید علی بهرامی
کاردانش مرحوم امید علی بهرامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید لاجوردی
کاردانش شهید لاجوردی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 1
مدرسه کاردانش نور دانش
کاردانش نور دانش
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امام علی (ع)
کاردانش امام علی (ع)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 1
مدرسه کاردانش شریف
کاردانش شریف
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 1
مدرسه کاردانش متعلم
کاردانش متعلم
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش هرمزگان ناحیه 1
مدرسه هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان ناحیه 1
مدرسه طالقانی
طالقانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان ناحیه 1
مدرسه مهارتهای حرفه ای پویا
مهارتهای حرفه ای پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای آیت اله صدر
حرفه ای آیت اله صدر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای مهر
حرفه ای مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان ناحیه 1
مدرسه حرفه ای فرا دانش
حرفه ای فرا دانش
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان هرمزگان رودان
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهید عبدالرحیم برخورداری
شهید عبدالرحیم برخورداری
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه ارشاد
ارشاد
پسرانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه موحد
موحد
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه نبی اکرم (ص)
نبی اکرم (ص)
مختلط - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه پایاهور
پایاهور
مختلط - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه فجر
فجر
مختلط - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه اندرزگو
اندرزگو
مختلط - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهید علی تختی
شهید علی تختی
مختلط - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه نیروی دریایی سپاه
نیروی دریایی سپاه
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه موعود
موعود
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه ام البنین (س)
ام البنین (س)
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه ام کلثوم (س)
ام کلثوم (س)
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه انقلاب
انقلاب
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه آمنه جمالی
آمنه جمالی
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه تربیت نوین
تربیت نوین
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه آسیه
آسیه
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه پویش 2
پویش 2
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهید عیسی حیدری
شهید عیسی حیدری
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه سعدی
سعدی
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه 13 آبان
13 آبان
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه اقتداری
اقتداری
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه توحید
توحید
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه میرزا علی چاوش
میرزا علی چاوش
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه حافظ
حافظ
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه دانش
دانش
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه سنایی غزنوی
سنایی غزنوی
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهدای ملی گاز
شهدای ملی گاز
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهید ابراهیم تنیده
شهید ابراهیم تنیده
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه فروغ دانش
فروغ دانش
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهید اصغر قاسمی
شهید اصغر قاسمی
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهید داشته
شهید داشته
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهید شیخی فینی 2
شهید شیخی فینی 2
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهید علی ابراهیمی
شهید علی ابراهیمی
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهید علی رضایی
شهید علی رضایی
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهید مجید شاهی
شهید مجید شاهی
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه نبوت
نبوت
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه فردوسی
فردوسی
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه گله داری
گله داری
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه معراج
معراج
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه مهر معلم
مهر معلم
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه نجمیه
نجمیه
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه سمیه
سمیه
دخترانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
پسرانه - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه شهید محمدجواد تندگویان
شهید محمدجواد تندگویان
پسرانه - دبستان هرمزگان ناحیه 2
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
پسرانه - دبستان هرمزگان ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر عباس را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر عباس انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر عباس ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان هرمزگان شهر بندر عباس را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.