چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان ایلام شهر ارکواز

مدرسه کاردانش نصر
کاردانش نصر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام ملکشاهی
مدرسه کاردانش شرف
کاردانش شرف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش ایلام ملکشاهی
مدرسه فنی حدید
فنی حدید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی ایلام ملکشاهی
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
پسرانه - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه یار محمد جمشیدی
یار محمد جمشیدی
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه نیایش
نیایش
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه نرگس
نرگس
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه لقمان
لقمان
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه قائم ال محمد (عج)
قائم ال محمد (عج)
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه فرخی
فرخی
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه عقیل
عقیل
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه صبر
صبر
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه شهید رجائی
شهید رجائی
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه شهید علوی فیلی
شهید علوی فیلی
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه شهید کشوری
شهید کشوری
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه شهدای گنبد
شهدای گنبد
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه شهدای باولك
شهدای باولك
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه شهداء
شهداء
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه شكوفه
شكوفه
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه سید محمد عابد
سید محمد عابد
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه سلمان فارسی
سلمان فارسی
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه سرآهنگ
سرآهنگ
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه سابوته
سابوته
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه رقیه
رقیه
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه رضوان
رضوان
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه دکترفاطمی
دکترفاطمی
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه شهید هدی شکیبا
شهید هدی شکیبا
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه انعام
انعام
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه خرد
خرد
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه حمزه
حمزه
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه حکمت
حکمت
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه جهاد
جهاد
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه بلال
بلال
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه بعثت
بعثت
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه باهنر
باهنر
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه انصار
انصار
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه امید ملكشاهی
امید ملكشاهی
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه ادب
ادب
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه احمد تارات
احمد تارات
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه احد
احد
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه ابوذر
ابوذر
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه 15 خرداد
15 خرداد
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه 12 فروردین
12 فروردین
نامشخص - دبستان ایلام ملکشاهی
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام ملکشاهی
مدرسه حدیث
حدیث
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام ملکشاهی
مدرسه مریم
مریم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام ملکشاهی
مدرسه محدثه
محدثه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام ملکشاهی
مدرسه مالک اشتر
مالک اشتر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام ملکشاهی
مدرسه کوثر
کوثر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام ملکشاهی
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام ملکشاهی
مدرسه شهید فاتحی كرجو
شهید فاتحی كرجو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری ایلام ملکشاهی
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان ایلام شهر ارکواز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان ایلام شهر ارکواز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان ایلام شهر ارکواز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان ایلام شهر ارکواز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.