شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر طبس مسینا

مدرسه کاردانش کار و اندیشه نوغاب
کاردانش کار و اندیشه نوغاب
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش محمود فقیهی
کاردانش محمود فقیهی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش شهید شهریاری
کاردانش شهید شهریاری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش کارآفرین
کاردانش کارآفرین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کاردانش شهید مدرس قهستان
کاردانش شهید مدرس قهستان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خراسان جنوبی درمیان
مدرسه حرفه‌ای ندای امید
حرفه‌ای ندای امید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی درمیان
مدرسه حرفه‌ای فدک
حرفه‌ای فدک
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی درمیان
مدرسه فنی علم و صنعت نوغاب
فنی علم و صنعت نوغاب
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خراسان جنوبی درمیان
مدرسه همت سریجان
همت سریجان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه همای اشک
همای اشک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه هجرت رود رباط
هجرت رود رباط
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه وهب خيرآباد
وهب خيرآباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه وهب خیر آباد
وهب خیر آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه ولايت
ولايت
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه وحدت اسلامی گاویج
وحدت اسلامی گاویج
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه نورنوغاب هندوالان
نورنوغاب هندوالان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه نبی اکرم نخاب
نبی اکرم نخاب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه نبوت دره چرم
نبوت دره چرم
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه مهرنو قند
مهرنو قند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه مهرآفرین
مهرآفرین
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه مهتاب گسک
مهتاب گسک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه مهاجر کلاته ذکری
مهاجر کلاته ذکری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه مولوی گزیک
مولوی گزیک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه مقداد تقنديک
مقداد تقنديک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه معرفت خورشیدان
معرفت خورشیدان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه معراج فیض آباد
معراج فیض آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه مصباح طبس
مصباح طبس
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه مسلم بن عقیل نوقند
مسلم بن عقیل نوقند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه محمد الدوره بابريک
محمد الدوره بابريک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه گلهای نوغاب
گلهای نوغاب
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه كوثر
كوثر
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کوشش اسپید
کوشش اسپید
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کمیل قیک
کمیل قیک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه کرامت علی آباد فخرود
کرامت علی آباد فخرود
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه قيام قاسم آباد
قيام قاسم آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه قائم  نوغاب  آنیک
قائم نوغاب آنیک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه فضيلت  توت کری
فضيلت توت کری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه فخر زيدان
فخر زيدان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه فاضل سرشاباد
فاضل سرشاباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه عمار یاسر طبس
عمار یاسر طبس
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه علامه سعيدی
علامه سعيدی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه عفاف اسديه
عفاف اسديه
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه عدالت سرو
عدالت سرو
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه عترت خونیکباز
عترت خونیکباز
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه طلوع آزادی کماچی
طلوع آزادی کماچی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه طالقانی فورخاص
طالقانی فورخاص
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهيد مطهری
شهيد مطهری
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهيد مدرس
شهيد مدرس
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهيد محمد خسروی عبدله
شهيد محمد خسروی عبدله
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهيد سيد فقير حسيني مناوند
شهيد سيد فقير حسيني مناوند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهيد بهشتي
شهيد بهشتي
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهيد باهنر علي آباد
شهيد باهنر علي آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهيد ايزدخواه سرخنگ
شهيد ايزدخواه سرخنگ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهيد افضل نگاري آنيک
شهيد افضل نگاري آنيک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهیدان کوشکک
شهیدان کوشکک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهید یوسف مولوی
شهید یوسف مولوی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهید یعقوب سالاری درمیان
شهید یعقوب سالاری درمیان
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهید یارمحمد غیبی
شهید یارمحمد غیبی
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهید مفتح منند
شهید مفتح منند
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهید محمدحسن خوشرفتاراحمدآباد طبس
شهید محمدحسن خوشرفتاراحمدآباد طبس
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهید کیانی منصور آباد
شهید کیانی منصور آباد
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهید کلانتری بورنگ
شهید کلانتری بورنگ
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهید فلاحی گزیک
شهید فلاحی گزیک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
مدرسه شهید فرخی گسک
شهید فرخی گسک
نامشخص - دبستان خراسان جنوبی درمیان
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر طبس مسینا را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر طبس مسینا انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر طبس مسینا ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خراسان جنوبی شهر طبس مسینا را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.