سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه

مدرسه کاردانش رزین
کاردانش رزین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه کاردانش مهرگان
کاردانش مهرگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه کاردانش مبتکران 1
کاردانش مبتکران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه کاردانش کاوش
کاردانش کاوش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید عبدالرضا بسامی
کاردانش شهید عبدالرضا بسامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش رسالت
کاردانش رسالت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش حجاب
کاردانش حجاب
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش میقات 1
کاردانش میقات 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش خوشه گندم 1
کاردانش خوشه گندم 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه کاردانش تلاش 1
کاردانش تلاش 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه ابتکار 1
ابتکار 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هوانوردی معراج
هوانوردی معراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه علامه طباطبائی
علامه طباطبائی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه کوشا
کوشا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه هنرهای زیبا
هنرهای زیبا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هنرهای تجمسی
هنرهای تجمسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه هنرهای تجسمی
هنرهای تجسمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه موسی کلانتری
موسی کلانتری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه مطهره
مطهره
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه ایثارگران حضرت فاطمه (س)
ایثارگران حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه ایثارگران چمران 1
ایثارگران چمران 1
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه فنی صنایع شیمیایی
فنی صنایع شیمیایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه جابری
جابری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه پژوهش
پژوهش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه ایران
ایران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه حرفه‌ای یاس
حرفه‌ای یاس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه شهدای باقری
شهدای باقری
پسرانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه رستگار
رستگار
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه رستگار رجایی
رستگار رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه دکتر زنگنه
دکتر زنگنه
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه آناهیتا قبائیان
آناهیتا قبائیان
دخترانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 1
مدرسه حاجی آباد
حاجی آباد
مختلط - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه تعاون
تعاون
دخترانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید نازپروریان شهید باهنر
شهید نازپروریان شهید باهنر
دخترانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید نازپروریان شهید رجایی
شهید نازپروریان شهید رجایی
دخترانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
پسرانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه خیبر
خیبر
پسرانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه هجرت 2
هجرت 2
پسرانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه شهید محمد علی یوسفی
شهید محمد علی یوسفی
پسرانه - دبستان کرمانشاه ناحیه 2
مدرسه شهید محمد جهان آرا
شهید محمد جهان آرا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید فهمیده
شهید فهمیده
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید فرامرز محمدی
شهید فرامرز محمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید عطااله صادقی
شهید عطااله صادقی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید صادق چراغی
شهید صادق چراغی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید حسین نامداری
شهید حسین نامداری
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید حسن باتمانی
شهید حسن باتمانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید حاج همت
شهید حاج همت
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید بهروز فرشادفر شهید رجایی
شهید بهروز فرشادفر شهید رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید بهروز فرشادفر شهید باهنر
شهید بهروز فرشادفر شهید باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید اسفندیار علیزاده
شهید اسفندیار علیزاده
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید اسدی
شهید اسدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید یزدان بختیاری شهید رجایی
شهید یزدان بختیاری شهید رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید یارمرادی شهید باهنر
شهید یارمرادی شهید باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید مهدی مکفایی شهید رجایی
شهید مهدی مکفایی شهید رجایی
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید محمد صالح شهیم باهنر
شهید محمد صالح شهیم باهنر
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
مدرسه شهید محمد صادق هاشمی نیا
شهید محمد صادق هاشمی نیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه ناحیه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر کرمانشاه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.