یک‌شنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲
انتخاب مدرسه از روی نقشه

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده رودبار قصران

مدرسه آزادی دخت بهاری
آزادی دخت بهاری
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه آزادی دخت بهاری
آزادی دخت بهاری
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 1
مدرسه علی اصغرحکمت
علی اصغرحکمت
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه مرتضائی لالان
مرتضائی لالان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهدای روته
شهدای روته
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه حرزایگان
حرزایگان
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه محمدباقرصدر
محمدباقرصدر
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه محسن سیفان آهار
محسن سیفان آهار
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهید رجبعلی کیاشمشکی
شهید رجبعلی کیاشمشکی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه پروین اعتصامی
پروین اعتصامی
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهدای اسلام امامه
شهدای اسلام امامه
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه علی ابن ابیطالب
علی ابن ابیطالب
دخترانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه حرزایگان
حرزایگان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهدای روته
شهدای روته
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهدای اسلام امامه
شهدای اسلام امامه
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهید رجبعلی کیاشمشکی
شهید رجبعلی کیاشمشکی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه علی ابن ابیطالب
علی ابن ابیطالب
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه محسن سیفان آهار
محسن سیفان آهار
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه محمدباقرصدر
محمدباقرصدر
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه مرتضائی لالان
مرتضائی لالان
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه شهید رضازمانی فشم
شهید رضازمانی فشم
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه نظامی گنجوی
نظامی گنجوی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 1
مدرسه آزاده میگون
آزاده میگون
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 1
مدرسه توحید
توحید
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه علی اصغرحکمت
علی اصغرحکمت
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهید مرتضی مطهری
شهید مرتضی مطهری
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهید داود ریاحی
شهید داود ریاحی
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه علی ابن ابیطالب
علی ابن ابیطالب
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهید محسن سیفان آهار
شهید محسن سیفان آهار
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهدای اسلام
شهدای اسلام
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه آزاده
آزاده
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهدای اسلام
شهدای اسلام
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهید داود ریاحی
شهید داود ریاحی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهید محسن سیفان آهار
شهید محسن سیفان آهار
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهید مرتضی مطهری
شهید مرتضی مطهری
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه علی ابن ابیطالب
علی ابن ابیطالب
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
مدرسه شهید رضا زمانی
شهید رضا زمانی
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 1
  • 1

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده رودبار قصران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده رودبار قصران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده رودبار قصران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه محدوده رودبار قصران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.