جمعه ۱۱ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان زنجان شهر خرمدره

مدرسه کاردانش سید الشهدا
کاردانش سید الشهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان خرمدره
مدرسه کاردانش دکتر محمد معین
کاردانش دکتر محمد معین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان خرمدره
مدرسه کاردانش حدید
کاردانش حدید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان خرمدره
مدرسه کاردانش بنت الهدی
کاردانش بنت الهدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش زنجان خرمدره
مدرسه حرفه ای سراج
حرفه ای سراج
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان خرمدره
مدرسه نشاط
نشاط
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی زنجان خرمدره
مدرسه ولی عصر (عج)
ولی عصر (عج)
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه مرصاد 2
مرصاد 2
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه مرصاد 1
مرصاد 1
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهید علیرضا ولی محمدی 2
شهید علیرضا ولی محمدی 2
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهید علیرضا ولی محمدی 1
شهید علیرضا ولی محمدی 1
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهید علی کریمی
شهید علی کریمی
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهید رضا انصاری
شهید رضا انصاری
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه نقش جهان
نقش جهان
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه نسیم مینو
نسیم مینو
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه مرصاد
مرصاد
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه متقین سو کهریز
متقین سو کهریز
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه کوشش
کوشش
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه عفیفه
عفیفه
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه صداقت
صداقت
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه صالحین
صالحین
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهید ولی محمدی
شهید ولی محمدی
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهید گروسی
شهید گروسی
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهید علیرضا ولی محمدی سوکهریز
شهید علیرضا ولی محمدی سوکهریز
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهید علی کریمی
شهید علی کریمی
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهید جمشید کلانتری
شهید جمشید کلانتری
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهید آوینی
شهید آوینی
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهید انصاری
شهید انصاری
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه شهامت فلج
شهامت فلج
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه روزبه
روزبه
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه حجاب
حجاب
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه پیروزی
پیروزی
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه بنیاد 15 خرداد
بنیاد 15 خرداد
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه بسیج
بسیج
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه آل یاسین
آل یاسین
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه انقلاب
انقلاب
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه البرز
البرز
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه ارشاد
ارشاد
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه 22 بهمن
22 بهمن
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه 12 بهمن
12 بهمن
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه رسول اکرم
رسول اکرم
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه معراج
معراج
پسرانه - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه نیکان 1
نیکان 1
پسرانه - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه سبحان
سبحان
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه صدف 2
صدف 2
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه فرشتگان
فرشتگان
نامشخص - دبستان زنجان خرمدره
مدرسه دکتر شهریاری
دکتر شهریاری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه زینبیه
زینبیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه فردوسی
فردوسی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه ایرانیان
ایرانیان
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه نرجس
نرجس
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه فکورنصیرآباد
فکورنصیرآباد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه فروغ
فروغ
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه فائض
فائض
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه طلوع فجر
طلوع فجر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه طاهای شویر
طاهای شویر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه شهید دکتر شهریاری
شهید دکتر شهریاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
مدرسه سهروردی سوکهریز
سهروردی سوکهریز
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری زنجان خرمدره
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان زنجان شهر خرمدره را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان زنجان شهر خرمدره انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان زنجان شهر خرمدره ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان زنجان شهر خرمدره را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.