جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه

مدرسه کاردانش طه
کاردانش طه
مختلط - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش مریم بیگم
کاردانش مریم بیگم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش خلیل زاده
کاردانش خلیل زاده
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش نقش جهان
کاردانش نقش جهان
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر کرمانی
کاردانش دکتر کرمانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کیخسروی
کاردانش کیخسروی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش شهيد اميرحسين گلناری
کاردانش شهيد اميرحسين گلناری
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش مهدیه
کاردانش مهدیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش خاتم الانبیاء
کاردانش خاتم الانبیاء
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کارآفرین
کاردانش کارآفرین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کیا متین
کاردانش کیا متین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه کاردانش کبریا
کاردانش کبریا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه ای والفجر
فنی و حرفه ای والفجر
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 2
مدرسه بازرگانی و حرفه ای ایران
بازرگانی و حرفه ای ایران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 2
مدرسه تربیت بدنی دکتر شکرانی
تربیت بدنی دکتر شکرانی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه ای ابن سینا
فنی و حرفه ای ابن سینا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 2
مدرسه فنی و حرفه ای شهید خوانساری
فنی و حرفه ای شهید خوانساری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 2
مدرسه سروش
سروش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 2
مدرسه ارمغان
ارمغان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 2
مدرسه سینما و نمایش سوره
سینما و نمایش سوره
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 2
مدرسه بازرگانی و حرفه ای فن آفرین
بازرگانی و حرفه ای فن آفرین
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان ناحیه 2
مدرسه امام سجاد (ع) 1
امام سجاد (ع) 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه فرهنگيان 1
فرهنگيان 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه گلستانیان
گلستانیان
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه زینب (س) 2
زینب (س) 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه شمیم رحمت
شمیم رحمت
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه کوثر فلکه پردیس
کوثر فلکه پردیس
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه کوثر علامه امینی غربی
کوثر علامه امینی غربی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه ملک 1
ملک 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه شهدای کرد آباد
شهدای کرد آباد
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه حسین امین 1
حسین امین 1
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه شهید صدر ارحامی
شهید صدر ارحامی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه فرهنگيان 3
فرهنگيان 3
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه شهید قاضی عسگر 2
شهید قاضی عسگر 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه امام سجاد (ع) 2
امام سجاد (ع) 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه شهيد علائی
شهيد علائی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه شهید حسن احمدی 2
شهید حسن احمدی 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه ملک 2
ملک 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه حسین امین 2
حسین امین 2
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه شهید مطیعی
شهید مطیعی
دخترانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه نیک آئین 1
نیک آئین 1
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه لاله های انقلاب اسلامی
لاله های انقلاب اسلامی
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه نیک آئین 2
نیک آئین 2
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه قائم
قائم
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه ناطق 2
ناطق 2
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه خوارزمی 3
خوارزمی 3
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه شهید رویگری
شهید رویگری
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه هراتی 1
هراتی 1
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه ناطق اصفهانی 1
ناطق اصفهانی 1
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه ناطق اصفهانی 2
ناطق اصفهانی 2
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه خوارزمی 1
خوارزمی 1
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه شهید دکتر بهشتی 1
شهید دکتر بهشتی 1
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه استاد مطهری 1
استاد مطهری 1
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه شهید چراغی
شهید چراغی
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه فرهنگيان 1
فرهنگيان 1
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه فتحعلی
فتحعلی
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه خوارزمی 2
خوارزمی 2
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه فرهنگیان 2
فرهنگیان 2
پسرانه - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه هاجر
هاجر
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه نهال امید
نهال امید
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه نظام الاسلام
نظام الاسلام
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه نسل نو
نسل نو
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه نام آوران هنر
نام آوران هنر
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 2
مدرسه مهر بانگ
مهر بانگ
نامشخص - دبستان اصفهان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر اصفهان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.