یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مازندران شهر گلوگاه

مدرسه کاردانش شهید بهشتی
کاردانش شهید بهشتی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران گلوگاه
مدرسه کاردانش حضرت فاطمه (س)
کاردانش حضرت فاطمه (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران گلوگاه
مدرسه کاردانش برادران احمدی
کاردانش برادران احمدی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مازندران گلوگاه
مدرسه پیامبر اعظم (ص)
پیامبر اعظم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران گلوگاه
مدرسه شهدای دخانیات ایران
شهدای دخانیات ایران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران گلوگاه
مدرسه فنی و حرفه ای امام علی (ع)
فنی و حرفه ای امام علی (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران گلوگاه
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مازندران گلوگاه
مدرسه هاجر تیرتاش
هاجر تیرتاش
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه نیالا
نیالا
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه نرجس خاتون سراج محله
نرجس خاتون سراج محله
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه میرزا کوچک خان نصرت آباد
میرزا کوچک خان نصرت آباد
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه مصیب محله
مصیب محله
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه محدثه مهدیرجه
محدثه مهدیرجه
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه گل یاس
گل یاس
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه علیجان دماوندی
علیجان دماوندی
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهیدان حجازی
شهیدان حجازی
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهید نصیری لمراسک
شهید نصیری لمراسک
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهید نبوی
شهید نبوی
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهید قنبر ربانی آغوزدره
شهید قنبر ربانی آغوزدره
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهید زاهدی
شهید زاهدی
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهید ریاحی وزوار
شهید ریاحی وزوار
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهید جوادی
شهید جوادی
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهید اله وردی
شهید اله وردی
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهید اسماعیلی
شهید اسماعیلی
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهید احمد محمدی تیله نوئی
شهید احمد محمدی تیله نوئی
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهدای اوارد
شهدای اوارد
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهدا رمدان
شهدا رمدان
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شکوه دانش
شکوه دانش
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شایستگان
شایستگان
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه سید جمال ریحان آباد
سید جمال ریحان آباد
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه سه شهید کرخه نور تیرتاش
سه شهید کرخه نور تیرتاش
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه سعادت قلعه پایان
سعادت قلعه پایان
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه رنگین کمان
رنگین کمان
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه رقیه خاتون خورشیدکلا
رقیه خاتون خورشیدکلا
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه راه روشن 2 خدیجه عموزاد
راه روشن 2 خدیجه عموزاد
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه حاج قلی اسلامی وله موزو
حاج قلی اسلامی وله موزو
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه تربیت
تربیت
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه پانزده خرداد خورشید کلا
پانزده خرداد خورشید کلا
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه بی بی شهربانو
بی بی شهربانو
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه بهاران
بهاران
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه انقلاب اسلامی نظام محله
انقلاب اسلامی نظام محله
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه امیرکبیر سراج محله
امیرکبیر سراج محله
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه ام ابیها لمراسک
ام ابیها لمراسک
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه 22 بهمن لمراسک
22 بهمن لمراسک
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شهید صدری
شهید صدری
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان مازندران گلوگاه
مدرسه شاهد
شاهد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران گلوگاه
مدرسه شهید دکتر باهنر
شهید دکتر باهنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران گلوگاه
مدرسه شرافت گلوگاه
شرافت گلوگاه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران گلوگاه
مدرسه راهیان دانش
راهیان دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران گلوگاه
مدرسه راه دانش
راه دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران گلوگاه
مدرسه حضرت زینب (س)
حضرت زینب (س)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران گلوگاه
مدرسه امام خمینی تیرتاش
امام خمینی تیرتاش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران گلوگاه
مدرسه توحید
توحید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران گلوگاه
مدرسه شهدای دخانیات
شهدای دخانیات
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران گلوگاه
مدرسه شرافت
شرافت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری مازندران گلوگاه
مدرسه بعثت مهدیرجه
بعثت مهدیرجه
دخترانه - دوره اول متوسطه مازندران گلوگاه
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
پسرانه - دوره اول متوسطه مازندران گلوگاه
مدرسه مهدیه اسلامی
مهدیه اسلامی
پسرانه - دوره اول متوسطه مازندران بند پی شرقی
مدرسه المهدی
المهدی
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران گلوگاه
مدرسه ابن سینا تیرتاش
ابن سینا تیرتاش
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران گلوگاه
مدرسه یاران امام تیرتاش
یاران امام تیرتاش
نامشخص - دوره اول متوسطه مازندران گلوگاه
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مازندران شهر گلوگاه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مازندران شهر گلوگاه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مازندران شهر گلوگاه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مازندران شهر گلوگاه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.