یک‌شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان اصفهان شهر داران

مدرسه کاردانش اندیشه
کاردانش اندیشه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان فریدن
مدرسه کاردانش پروین اعتصامی
کاردانش پروین اعتصامی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش اصفهان فریدن
مدرسه آیت اله خامنه ای
آیت اله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی اصفهان فریدن
مدرسه مهر عادگان
مهر عادگان
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه مهر امام
مهر امام
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه مقداد درختک
مقداد درختک
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه مصباح اسکندری
مصباح اسکندری
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه مدرس نهر خلج
مدرس نهر خلج
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه محبوبه دیانی
محبوبه دیانی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه طلوع سواران
طلوع سواران
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه صحیفه داران
صحیفه داران
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید مفتح قلعه ملک
شهید مفتح قلعه ملک
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید مصطفی اسدی حصور
شهید مصطفی اسدی حصور
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید کاملی خلج
شهید کاملی خلج
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید علی احمدی
شهید علی احمدی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید عبدالهی دامنه
شهید عبدالهی دامنه
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید عباسی قودجانک
شهید عباسی قودجانک
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید صدوقی خویگان
شهید صدوقی خویگان
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید صدوقی چهلخانه
شهید صدوقی چهلخانه
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید شکرالهی غرغن
شهید شکرالهی غرغن
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید رضا سواری دهق
شهید رضا سواری دهق
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید رحمت ا... ذوالفقاری
شهید رحمت ا... ذوالفقاری
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید خلیلی ازونبلاغ
شهید خلیلی ازونبلاغ
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید خزائی موغان
شهید خزائی موغان
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید حسن حسینی دره بید
شهید حسن حسینی دره بید
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید جهانگیرکریمی سینگرد
شهید جهانگیرکریمی سینگرد
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید باهنرگنجه
شهید باهنرگنجه
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید آیت اله مصطفی خمینی آشجرد
شهید آیت اله مصطفی خمینی آشجرد
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید آیت اله دکتر بهشتی
شهید آیت اله دکتر بهشتی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید افشاری بادجان
شهید افشاری بادجان
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید اسدا... عباسی دره بید
شهید اسدا... عباسی دره بید
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهدای نهرخلج
شهدای نهرخلج
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه سیزده آبان قوهک
سیزده آبان قوهک
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه سید جمال الدین اسدآبادی داران
سید جمال الدین اسدآبادی داران
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه سما
سما
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه سجاد داران
سجاد داران
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه زنده یاد امین شفیعی
زنده یاد امین شفیعی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه رسالت داران
رسالت داران
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه دهه فجر چیگان
دهه فجر چیگان
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه خسروی سفتجان
خسروی سفتجان
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه حضرت معصومه (س)
حضرت معصومه (س)
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه پیوند نسار
پیوند نسار
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه ایمان داران
ایمان داران
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه امام موسی كاظم (ع)
امام موسی كاظم (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه امام جواد (ع)
امام جواد (ع)
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه 7 تیر داران
7 تیر داران
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شهید کیان ارثی ننادگان
شهید کیان ارثی ننادگان
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه بعثت قفر
بعثت قفر
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه شیخ بهائی
شیخ بهائی
نامشخص - دبستان اصفهان فریدن
مدرسه پردیس
پردیس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه ادب داران
ادب داران
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه فاطمه زهرا (س)
فاطمه زهرا (س)
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه دهخدا
دهخدا
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه شهدای خویگان
شهدای خویگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه شهدای خویگان 2
شهدای خویگان 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه شهدا داران
شهدا داران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه سمیه داران
سمیه داران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه سما
سما
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه سعدی چهلخانه
سعدی چهلخانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
مدرسه سروش فریدن
سروش فریدن
نامشخص - دوره دوم متوسطه- نظری اصفهان فریدن
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان اصفهان شهر داران را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان اصفهان شهر داران انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان اصفهان شهر داران ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان اصفهان شهر داران را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.