سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز

مدرسه کاردانش دارالفنون
کاردانش دارالفنون
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش علوم
کاردانش علوم
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش کاوش 1
کاردانش کاوش 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش امیرکبیر
کاردانش امیرکبیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش مولوی
کاردانش مولوی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه کاردانش ملت
کاردانش ملت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش معرفت
کاردانش معرفت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش محمدیان
کاردانش محمدیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش فردوسی
کاردانش فردوسی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش علوی
کاردانش علوی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش صدف
کاردانش صدف
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش سمانه
کاردانش سمانه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ساره 2
کاردانش ساره 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش دانش پژوه
کاردانش دانش پژوه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش آیت
کاردانش آیت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش آگاه
کاردانش آگاه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش ابوالفضل
کاردانش ابوالفضل
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش علوی 2
کاردانش علوی 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 2
مدرسه کاردانش میعاد
کاردانش میعاد
دخترانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 1
مدرسه علم و ايمان
علم و ايمان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش خوزستان ناحیه 4
مدرسه فنی بیت المقدس
فنی بیت المقدس
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه حضرت فاطمه (س) حرفه ای
حضرت فاطمه (س) حرفه ای
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 3
مدرسه پویش 2
پویش 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه ثامن الحجج (ع) فنی
ثامن الحجج (ع) فنی
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه مولوی 2
مولوی 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه شهداء 1
شهداء 1
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 3
مدرسه ثامن الحجج (ع) حرفه ای
ثامن الحجج (ع) حرفه ای
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه اتحاد
اتحاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 4
مدرسه اتحاد 2
اتحاد 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 4
مدرسه میرداماد فنی
میرداماد فنی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه دانش پژوه 2 حرفه ای
دانش پژوه 2 حرفه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه دانش پژوه 1 حرفه
دانش پژوه 1 حرفه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه حورا حرفه ای
حورا حرفه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 2
مدرسه فنی سما
فنی سما
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه شهید فواد
شهید فواد
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه تربیت بدنی پوریای ولی
تربیت بدنی پوریای ولی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه تلاشگران
تلاشگران
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی خوزستان ناحیه 1
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه لاله های امام
لاله های امام
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 1
مدرسه ایثارگران
ایثارگران
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه شاهد شهید بهنام محمدی
شاهد شهید بهنام محمدی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه جهادگران
جهادگران
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه امت 1
امت 1
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 2
مدرسه باغ اندیشه
باغ اندیشه
دخترانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه مهر ولایت 2
مهر ولایت 2
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه رازی
رازی
پسرانه - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه رسول اکرم (ص)
رسول اکرم (ص)
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه جواد داغری
جواد داغری
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه شهید عبدالهادی مذهب جعفری
شهید عبدالهادی مذهب جعفری
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه عبادت 1
عبادت 1
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه علی ابن ابیطالب
علی ابن ابیطالب
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه علی ایرفی
علی ایرفی
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه علی دغلاوی
علی دغلاوی
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه فرشته
فرشته
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه شهید محمدباقر صدر
شهید محمدباقر صدر
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه معراج
معراج
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه ملاصدرا
ملاصدرا
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 4
مدرسه شهید عبدالحسن باوی
شهید عبدالحسن باوی
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه آزادگان
آزادگان
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه خالد اسلامبولی 1
خالد اسلامبولی 1
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه مهدیه
مهدیه
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه فتح 1
فتح 1
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه لاله
لاله
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
مدرسه معراج 1
معراج 1
مختلط - دبستان خوزستان ناحیه 3
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان خوزستان شهر اهواز را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.