چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه

تور مجازی مدرسه فروغ بهمنفیلم معرفی فروغ بهمنمدرسه فروغ بهمن
فروغ بهمن
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه فروغ بهمنفیلم معرفی فروغ بهمنمدرسه فروغ بهمن
فروغ بهمن
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه مهر ماندگارفیلم معرفی مهر ماندگارمدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 2مدرسه سما 2
سما 2
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 3مدرسه سما 3
سما 3
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 5مدرسه سما 5
سما 5
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 4مدرسه سما 4
سما 4
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه صدرامدرسه صدرا
صدرا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه سما 1مدرسه سما 1
سما 1
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه بهشت فردوسفیلم معرفی بهشت فردوسمدرسه بهشت فردوس
بهشت فردوس
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید خرازی
شهید خرازی
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه متین
متین
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه امید آیندهفیلم معرفی امید آیندهمدرسه امید آینده
امید آینده
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه مهر ماندگارفیلم معرفی مهر ماندگارمدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه شمیم یاسفیلم معرفی شمیم یاسمدرسه شمیم یاس
شمیم یاس
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه صدرامدرسه صدرا
صدرا
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
فیلم معرفی ستاره نومدرسه ستاره نو
ستاره نو
دخترانه - دبستان تهران منطقه 5
مدرسه راهیان نور
راهیان نور
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه بهشت فردوسفیلم معرفی بهشت فردوسمدرسه بهشت فردوس
بهشت فردوس
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه امید ایرانمدرسه امید ایران
امید ایران
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه مهر ماندگارفیلم معرفی مهر ماندگارمدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
پسرانه - دبستان تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه نگرش آرمانیمدرسه نگرش آرمانی
نگرش آرمانی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری تهران منطقه 5
مدرسه هورمند
هورمند
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه سوره
سوره
دخترانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
تور مجازی مدرسه مهر ماندگارفیلم معرفی مهر ماندگارمدرسه مهر ماندگار
مهر ماندگار
پسرانه - دوره اول متوسطه تهران منطقه 5
مدرسه سام فرزانگی
سام فرزانگی
پسرانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه امین
امین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه رهپویان عطیه (س)
رهپویان عطیه (س)
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه امام جعفر صادق 2
امام جعفر صادق 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهدای راه آهن
شهدای راه آهن
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه سمر زندگی
سمر زندگی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه فضه
فضه
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه امام موسی کاظم
امام موسی کاظم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه مبتکر اندیشمند
مبتکر اندیشمند
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه لوح زرین
لوح زرین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه امام جعفر صادق 1
امام جعفر صادق 1
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه مهرورزان
مهرورزان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه امام حسین
امام حسین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهدای نیروی انتظامی
شهدای نیروی انتظامی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهدای منطقه 5
شهدای منطقه 5
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه سیزده آبان
سیزده آبان
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه حدیث
حدیث
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه یاس نبی
یاس نبی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهدای منطقه 5 (2)
شهدای منطقه 5 (2)
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه سید الشهدا
سید الشهدا
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهدای صنایع هواپیمایی
شهدای صنایع هواپیمایی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه وصال
وصال
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شریف
شریف
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه لاله های انقلاب
لاله های انقلاب
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید ناظم
شهید ناظم
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید لواسانی
شهید لواسانی
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید ستاری
شهید ستاری
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه امام جعفرصادق 2
امام جعفرصادق 2
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه شهید هاشمی نژاد
شهید هاشمی نژاد
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
مدرسه روش نوین
روش نوین
دخترانه - پیش دبستانی تهران منطقه 5
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان تهران شهر تهران منطقه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.