شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سلماس

مدرسه منور
منور
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه مفتح
مفتح
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه فروغ دانش
فروغ دانش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید شجاعی
شهید شجاعی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهداء ایثارگران
شهداء ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه دانش گستر
دانش گستر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه دانش پویان
دانش پویان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه ایثارگران شهدا
ایثارگران شهدا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه اندیشه
اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی سلماس
مدرسه هاتف
هاتف
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه هفت تیر
هفت تیر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه هدف دریک
هدف دریک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه هادی
هادی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه وصال كله رش سفلی
وصال كله رش سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه نوروز 2
نوروز 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه نبی
نبی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه مولوی
مولوی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه منیر
منیر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه مرحوم الماسی
مرحوم الماسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه مربی
مربی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه متولی
متولی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه مبین کله رش علیا
مبین کله رش علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه گسیس
گسیس
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه کشاورز
کشاورز
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه کاشف
کاشف
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه قلم
قلم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه فکور
فکور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه فقیه
فقیه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه فرهنگیان 2
فرهنگیان 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه فجر 2
فجر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه فجر
فجر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه فتح المبین
فتح المبین
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه فاضل
فاضل
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه عمار
عمار
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه علوی 2
علوی 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه عفت 2
عفت 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه عفت
عفت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه عرفان
عرفان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه طلوع
طلوع
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه صراط
صراط
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شیوه
شیوه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شیدان
شیدان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید نیکخواه
شهید نیکخواه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید نجفیان
شهید نجفیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید نجفی
شهید نجفی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید میهن دوست
شهید میهن دوست
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید میرزائی
شهید میرزائی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید منصوری
شهید منصوری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید مطلبی
شهید مطلبی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید مرزبان
شهید مرزبان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید مختاری 1
شهید مختاری 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
مدرسه شهید مختارنژاد
شهید مختارنژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی سلماس
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سلماس را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سلماس انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سلماس ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر سلماس را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.