سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه

مدرسه کاردانش نبي اکرم (ص)
کاردانش نبي اکرم (ص)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه دکتر اکبریه
دکتر اکبریه
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه زهرامرداني آذري
زهرامرداني آذري
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه زهرامرداني آذري
زهرامرداني آذري
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه شهید باکری 1
شهید باکری 1
مختلط - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه شهيد شكوهی 2
شهيد شكوهی 2
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه مادر شکيبا 1
مادر شکيبا 1
دخترانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه شبرو 2
شبرو 2
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه شهید پرویز بهادری
شهید پرویز بهادری
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه شهید فیاض بخش
شهید فیاض بخش
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه فاطمه الزهرا
فاطمه الزهرا
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه مرحوم یوشانی
مرحوم یوشانی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه عدالت
عدالت
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه الغدیر
الغدیر
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه صادقیه
صادقیه
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه اشرفیه
اشرفیه
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه هادی
هادی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه شهید حقیقی
شهید حقیقی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه شهید علیپور
شهید علیپور
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه نواب صفوی 2
نواب صفوی 2
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه شهید باقری 1
شهید باقری 1
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه هجرت
هجرت
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه سلیمان خاطر
سلیمان خاطر
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه بیست و نه بهمن
بیست و نه بهمن
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه شهید توکلی
شهید توکلی
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه هفتم تیر 2
هفتم تیر 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه هفتم تیر
هفتم تیر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه هجرت 3
هجرت 3
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه ونوس
ونوس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه ولايت
ولايت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه نیکان 1
نیکان 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه نهال نور
نهال نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه نوا
نوا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه نصرت آباد
نصرت آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه نسل فرهیخته
نسل فرهیخته
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه نسل پیشتاز
نسل پیشتاز
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه نسل برتر
نسل برتر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه نداي قرآن و عترت
نداي قرآن و عترت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه نبوت
نبوت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه مهر فاطمه
مهر فاطمه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه موعود
موعود
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه معرفت اولی کندی
معرفت اولی کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه مشیر آباد
مشیر آباد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه مدرس 4
مدرس 4
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه مدرس 3
مدرس 3
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه مدرس 1
مدرس 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه مالک اشتر آغداش
مالک اشتر آغداش
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه مادر شکیبا 4
مادر شکیبا 4
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه مادر شکیبا 3
مادر شکیبا 3
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه لقمان حکیم
لقمان حکیم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه گوي بلاغ سفلي
گوي بلاغ سفلي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه گنزنق
گنزنق
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه گلوچه
گلوچه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه گلستان طوبی
گلستان طوبی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه کیمیای نو
کیمیای نو
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه کمانج علیا
کمانج علیا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه کمانج سفلي
کمانج سفلي
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه کمال ایمان
کمال ایمان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه کمال
کمال
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه قائم آل محمد (ص) 2
قائم آل محمد (ص) 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه فیاض بخش 1
فیاض بخش 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
مدرسه فرهنگ
فرهنگ
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی ناحیه 5
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر تبریز ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.