سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر تکاب

مدرسه کاردانش ایثارگران
کاردانش ایثارگران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش آذربایجان غربی تکاب
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی تکاب
مدرسه میثاق 3
میثاق 3
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی تکاب
مدرسه میثاق 2
میثاق 2
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی تکاب
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی تکاب
مدرسه مطهری
مطهری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی تکاب
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهدای هسته ای
شهدای هسته ای
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه محمدیه
محمدیه
پسرانه - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه نوری
نوری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه نور 2
نور 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه نواب صفوی
نواب صفوی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه نصرت 2
نصرت 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه نصرت
نصرت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه میثاق تکاب
میثاق تکاب
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه معلم
معلم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه مجدی
مجدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه کشاورز
کشاورز
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه غزالی
غزالی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه علامه
علامه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه عترت
عترت
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه عبدی
عبدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید یوسفی
شهید یوسفی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید نوریان
شهید نوریان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید نوروزی
شهید نوروزی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید نصیری قراونخانه
شهید نصیری قراونخانه
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید نصیری بادمحمود
شهید نصیری بادمحمود
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید میرزایی
شهید میرزایی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید مطهری
شهید مطهری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید مرادی
شهید مرادی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید محمود خیری
شهید محمود خیری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید محمدی
شهید محمدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید کریمزاده
شهید کریمزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید قربانی
شهید قربانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید فلاحی
شهید فلاحی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید فكری
شهید فكری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید فضلی
شهید فضلی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید غروبی
شهید غروبی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید عظیمی
شهید عظیمی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید عبدالله حقیقی
شهید عبدالله حقیقی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید عباس چوپانی
شهید عباس چوپانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید عبادی
شهید عبادی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید صفری
شهید صفری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید صالحی
شهید صالحی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید سلطانی
شهید سلطانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید سروی
شهید سروی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید رحیمیان
شهید رحیمیان
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید دلداده
شهید دلداده
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید خیری 2
شهید خیری 2
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید خیری
شهید خیری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید جفایی
شهید جفایی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید جعفری
شهید جعفری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید جاهدی
شهید جاهدی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید بیرامی
شهید بیرامی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید بنی هاشم
شهید بنی هاشم
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید براتی نبی کندی 1
شهید براتی نبی کندی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید ببری
شهید ببری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید باكری
شهید باكری
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
مدرسه شهید الیاس قربانی
شهید الیاس قربانی
نامشخص - دبستان آذربایجان غربی تکاب
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر تکاب را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر تکاب انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر تکاب ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان غربی شهر تکاب را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.