چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان مرکزی شهر اراک ناحیه

مدرسه کاردانش شهید فرهاد مقیمی
کاردانش شهید فرهاد مقیمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش سماء
کاردانش سماء
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهید رحیم آنجفی
کاردانش شهید رحیم آنجفی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش شهدای آلومینیم
کاردانش شهدای آلومینیم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش ایران پویا
کاردانش ایران پویا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش مهرگان
کاردانش مهرگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش کمال
کاردانش کمال
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حدید
کاردانش حدید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه کاردانش حاج صادق تقوی نژاد
کاردانش حاج صادق تقوی نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش مرکزی ناحیه 1
مدرسه خوارزمی
خوارزمی
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه پوشینه بافت
پوشینه بافت
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه بازرگانی حرفه ای فطرت
بازرگانی حرفه ای فطرت
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فنی حدید
فنی حدید
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فنی دانشمند
فنی دانشمند
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فن آوران
فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه حرفه ای و بازرگانی حاج تقوی نژاد
حرفه ای و بازرگانی حاج تقوی نژاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه حاج بهرامیان
حاج بهرامیان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه امام مهدی (عج)
امام مهدی (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه پویش
پویش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه ستایش
ستایش
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فنی شهدای آلومینیوم
فنی شهدای آلومینیوم
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه فنی سما
فنی سما
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی مرکزی ناحیه 1
مدرسه پورسینا
پورسینا
دخترانه - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه روشنگر
روشنگر
دخترانه - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه صدیقه کبری
صدیقه کبری
دخترانه - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه پورسینا
پورسینا
پسرانه - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه شهید علی اکبر سجادی
شهید علی اکبر سجادی
پسرانه - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه یاسین
یاسین
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه هدایت
هدایت
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه هجرت
هجرت
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه ولایت 2
ولایت 2
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه ولایت 1
ولایت 1
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه وحدت
وحدت
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه نصیرالدین ساده
نصیرالدین ساده
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه نرجسیه
نرجسیه
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه میقات
میقات
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه میرزا یحیی بیک لیک 2
میرزا یحیی بیک لیک 2
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه میرزا یحیی بیک لیک 1
میرزا یحیی بیک لیک 1
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه میثم تمار
میثم تمار
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه مهندس امیر ابراهیمی فخار
مهندس امیر ابراهیمی فخار
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه مهرگان
مهرگان
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه مهر رضوی
مهر رضوی
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه مهر آفرین
مهر آفرین
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه موسی بن جعفر
موسی بن جعفر
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه معین
معین
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه معاد
معاد
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه محمد عابد (ع)
محمد عابد (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه مبعث
مبعث
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه مائده
مائده
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه لقمان
لقمان
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه گلهای محمدی
گلهای محمدی
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه گلهای فاطمی
گلهای فاطمی
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه گلستان
گلستان
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه کریمه اهل بیت (ع)
کریمه اهل بیت (ع)
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه قیام 2
قیام 2
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه قیام 1
قیام 1
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه قدس
قدس
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه قائمیه 2
قائمیه 2
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
مدرسه فضیلت قلعه نو
فضیلت قلعه نو
نامشخص - دبستان مرکزی ناحیه 1
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان مرکزی شهر اراک ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان مرکزی شهر اراک ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان مرکزی شهر اراک ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان مرکزی شهر اراک ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.