یک‌شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هشترود

مدرسه آیت اله انتظاری
آیت اله انتظاری
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه مشکات تابان
مشکات تابان
پسرانه - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه امام سجاد (ع)
امام سجاد (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه اسما
اسما
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه یاسر باباکندرکوه
یاسر باباکندرکوه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه هاتف
هاتف
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه ولیعصر
ولیعصر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه نورعلم بلقان
نورعلم بلقان
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه نصرزردین سفلی
نصرزردین سفلی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه مهرباقرالعلوم (ع)
مهرباقرالعلوم (ع)
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه قمربنی هاشم
قمربنی هاشم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه قلم
قلم
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه قطران
قطران
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه فقیه
فقیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه فتح
فتح
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه فاطمیه 2
فاطمیه 2
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه فارابی
فارابی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه غزنوی دوده
غزنوی دوده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه عفتیه
عفتیه
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه عصمت
عصمت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه عدالت
عدالت
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه عاشورا
عاشورا
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه طاهر
طاهر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه طالش کندی
طالش کندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید خانساری
شهید خانساری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید واحدی
شهید واحدی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید نوری
شهید نوری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید نعمتی
شهید نعمتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید نصیرپور
شهید نصیرپور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید منتظری
شهید منتظری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید محمدزاده
شهید محمدزاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید محمد حسینی
شهید محمد حسینی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید کلانتری
شهید کلانتری
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید کلام عبداله زاده
شهید کلام عبداله زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید کاظمی
شهید کاظمی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید قندی
شهید قندی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید فرجی
شهید فرجی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید علیپور
شهید علیپور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید عزیزی فرد
شهید عزیزی فرد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید عزت پور
شهید عزت پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید عبداله پور
شهید عبداله پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید ضیائی
شهید ضیائی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید ستاری تمتراب
شهید ستاری تمتراب
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید زکی زاده
شهید زکی زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید زارعی
شهید زارعی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید رضاپور
شهید رضاپور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید رجایی
شهید رجایی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید داود سلامی
شهید داود سلامی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید خیابانی
شهید خیابانی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید خدائی
شهید خدائی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید حسنی
شهید حسنی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید حسن پور
شهید حسن پور
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید جهانشاهی
شهید جهانشاهی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید تقی زاده
شهید تقی زاده
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید تباشیری 1
شهید تباشیری 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید پاشانژاد
شهید پاشانژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید بهشتی 1
شهید بهشتی 1
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید بهشتی
شهید بهشتی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید بنیادی
شهید بنیادی
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید بالانژاد
شهید بالانژاد
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
مدرسه شهید آذروند
شهید آذروند
نامشخص - دبستان آذربایجان شرقی هشترود
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هشترود را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هشترود انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هشترود ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان آذربایجان شرقی شهر هشترود را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.