چهارشنبه ۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان ناحیه

مدرسه کاردانش فن آوران
کاردانش فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه کاردانش رضوان
کاردانش رضوان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه کاردانش دکتر معین
کاردانش دکتر معین
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه کاردانش اندیشه نو
کاردانش اندیشه نو
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمان ناحیه 2
مدرسه شهید مدرس
شهید مدرس
دخترانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه رسالت
رسالت
پسرانه - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای فن آوران
حرفه ای فن آوران
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای علم و اندیشه
حرفه ای علم و اندیشه
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای صاحب الزمان (عج)
حرفه ای صاحب الزمان (عج)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای اندیشه فردا
حرفه ای اندیشه فردا
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای ارشاد
حرفه ای ارشاد
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه حرفه ای خوارزمی
حرفه ای خوارزمی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمان ناحیه 2
مدرسه شاهد
شاهد
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
دخترانه - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امام حسن مجتبی (ع)
امام حسن مجتبی (ع)
پسرانه - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه علامه مجلسی
علامه مجلسی
پسرانه - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امیرکبیر
امیرکبیر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امید
امید
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امام هادی (ع)
امام هادی (ع)
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امام محمد غزالی
امام محمد غزالی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امام رضا (ع)
امام رضا (ع)
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه امام خمینی (ره)
امام خمینی (ره)
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه ام البنین
ام البنین
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه ام ابیها
ام ابیها
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه المهدی (عج)
المهدی (عج)
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه البرز
البرز
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه اشرفی اصفهانی
اشرفی اصفهانی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه اردشیر همتی
اردشیر همتی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه ارباب زاده
ارباب زاده
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه اختر
اختر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه ابن سینا
ابن سینا
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه اباصالح (عج)
اباصالح (عج)
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه یاس
یاس
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه هوشنگ مرادی کرمانی
هوشنگ مرادی کرمانی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه هانی ابن عروه
هانی ابن عروه
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه ولایت
ولایت
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه والفجر
والفجر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نیکان
نیکان
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نیک اختر
نیک اختر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نوید آینده
نوید آینده
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نور هدایت
نور هدایت
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نور دانش
نور دانش
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نور
نور
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نو اندیشان
نو اندیشان
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نگاه نو
نگاه نو
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نصرت اسماعیلیان
نصرت اسماعیلیان
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه نام آوران
نام آوران
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه میرزا محمد فرحبخش
میرزا محمد فرحبخش
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه میرزا صادق 2
میرزا صادق 2
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه میرزا حسین وزیر
میرزا حسین وزیر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه میثم
میثم
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه مهندس هوشنگ ارجمند
مهندس هوشنگ ارجمند
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه مهر مادر
مهر مادر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه مهرآئین
مهرآئین
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه مهر
مهر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه مهدی عراقی
مهدی عراقی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه مهاجر
مهاجر
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه مولود مددی
مولود مددی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه معلم 2
معلم 2
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه معلم 1
معلم 1
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه معصومیه
معصومیه
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه معرفت 2
معرفت 2
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه معرفت 1
معرفت 1
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه معراج
معراج
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
مدرسه مصطفی خمینی
مصطفی خمینی
نامشخص - دبستان کرمان ناحیه 2
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان ناحیه را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان ناحیه انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان ناحیه ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمان شهر کرمان ناحیه را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.