شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان گیلان شهر رودسر رودسر

مدرسه کاردانش شهید نورانی
کاردانش شهید نورانی
نامشخص - دوره دوم متوسطه- کاردانش گیلان رودسر
مدرسه حرفه ای علم و هنر
حرفه ای علم و هنر
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی گیلان رودسر
مدرسه شهید بخت شکوهی
شهید بخت شکوهی
پسرانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید مفتح
شهید مفتح
دخترانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه ادهم محمدیان
ادهم محمدیان
دخترانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه معرفت
معرفت
دخترانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه فاطمیه
فاطمیه
دخترانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید امیری ناصر سرا
شهید امیری ناصر سرا
دخترانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه حضرت خدیجه کبری (س)
حضرت خدیجه کبری (س)
دخترانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه حضرت رقیه (س)
حضرت رقیه (س)
دخترانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه وحدت
وحدت
دخترانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
پسرانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید غفاری
شهید غفاری
پسرانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهدای محراب
شهدای محراب
پسرانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید محمد تقی درود احمد آباد
شهید محمد تقی درود احمد آباد
پسرانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید طالب علی پور کرجه پشت
شهید طالب علی پور کرجه پشت
پسرانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه مدرس گرمجان
مدرس گرمجان
پسرانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید منتظر نظام
شهید منتظر نظام
پسرانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه نهضت
نهضت
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه نصر
نصر
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه میرزا کوچک کلدره
میرزا کوچک کلدره
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه میرزا کوچک چال کرود
میرزا کوچک چال کرود
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه فتح پیرمحله
فتح پیرمحله
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید هاشمی نژاد 2
شهید هاشمی نژاد 2
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید هاشمی نژاد 1
شهید هاشمی نژاد 1
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید معینی كلدره
شهید معینی كلدره
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید محمد منتظری
شهید محمد منتظری
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید کبیری کلکاسرا
شهید کبیری کلکاسرا
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید فرنام لسبومحله
شهید فرنام لسبومحله
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید علی عبدی پورکرفستان
شهید علی عبدی پورکرفستان
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید عزیزاله حسین ثانی سرو لات
شهید عزیزاله حسین ثانی سرو لات
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید شیرازی دعویسرا
شهید شیرازی دعویسرا
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید سیروس صفری سالو محله
شهید سیروس صفری سالو محله
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید سید جمال مظفری صحنه سرا
شهید سید جمال مظفری صحنه سرا
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید سید باقر شبیری میرک محله
شهید سید باقر شبیری میرک محله
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید حسین معصومی گیلاکجان
شهید حسین معصومی گیلاکجان
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید حسن عبدالهی کویه علیا
شهید حسن عبدالهی کویه علیا
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید باهنر
شهید باهنر
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید بابائی حسن سرا
شهید بابائی حسن سرا
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهدای فرهنگی
شهدای فرهنگی
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهدای روشن آبسر
شهدای روشن آبسر
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهدای چافجیر
شهدای چافجیر
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه سیدالشهدا لشکاجان سفلی
سیدالشهدا لشکاجان سفلی
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه سلمان فارسی رضا محله مرکزی
سلمان فارسی رضا محله مرکزی
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه سردار جنگل کل محله
سردار جنگل کل محله
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه راه نور
راه نور
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه درخشان
درخشان
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه دانش بنیان
دانش بنیان
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه خیام
خیام
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه حیدر پور گیشاکجان
حیدر پور گیشاکجان
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه حمزه
حمزه
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه پاسداران شماره 1
پاسداران شماره 1
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه بشرا
بشرا
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه آیت الله طالقانی چافجیر 1
آیت الله طالقانی چافجیر 1
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه آزادی میان پشته
آزادی میان پشته
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه امام موسی صدر کویه سفلی
امام موسی صدر کویه سفلی
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه استقلال گسگر محله
استقلال گسگر محله
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شهید رمضانی تمیجان
شهید رمضانی تمیجان
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه بینش
بینش
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه نسیم
نسیم
دخترانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه صبا
صبا
پسرانه - دبستان گیلان رودسر
مدرسه شکوفه های دانش
شکوفه های دانش
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه فضیلت
فضیلت
نامشخص - دبستان گیلان رودسر
مدرسه توحید
توحید
دخترانه - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودسر
مدرسه شهید انصاری
شهید انصاری
پسرانه - دوره دوم متوسطه- نظری گیلان رودسر
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان گیلان شهر رودسر رودسر را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان گیلان شهر رودسر رودسر انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان گیلان شهر رودسر رودسر ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان گیلان شهر رودسر رودسر را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.