دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲

جستجو کنید

نوع مدرسه
آموزش از راه دور
تیزهوشان
دولتی
شاهد
عشایری
غیر دولتی
نمونه دولتی
هیات امنایی
جنسیت دانش آموز
پسرانه
دخترانه
مختلط
موقعیت جغرافیایی
مقطع تحصیلی
دبستان
دوره اول متوسطه
دوره دوم متوسطه- فنی
دوره دوم متوسطه- نظری
دوره دوم متوسطه- کاردانش
نامشخص
پیش دبستانی

لیست مدارس استان کرمانشاه شهر هرسین

مدرسه کاردانش خواجه نصیر
کاردانش خواجه نصیر
پسرانه - دوره دوم متوسطه- کاردانش کرمانشاه هرسین
مدرسه آیت اله خامنه ای
آیت اله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه هرسین
مدرسه فرزانگان
فرزانگان
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه هرسین
مدرسه آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه هرسین
مدرسه امام صادق (ع)
امام صادق (ع)
نامشخص - دوره دوم متوسطه- فنی کرمانشاه هرسین
مدرسه صوفیوند
صوفیوند
دخترانه - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه 17 شهریور
17 شهریور
پسرانه - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه یاسر قم لیجه
یاسر قم لیجه
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه هفده شهریور
هفده شهریور
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه هدف چم حیدر
هدف چم حیدر
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه هدایت الیاسوند علیا
هدایت الیاسوند علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه هجرت زازرم
هجرت زازرم
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه نور داودی علیا
نور داودی علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه نعمت ا... خوشراه
نعمت ا... خوشراه
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه نصر سرخه ده
نصر سرخه ده
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه نشاط چم کبود
نشاط چم کبود
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه نبوت باغله
نبوت باغله
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه ناصر خسرو قبادیانی
ناصر خسرو قبادیانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه مقداد صوفیوند
مقداد صوفیوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه معرفت
معرفت
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه مشعل و دانش
مشعل و دانش
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه کوشش سراب بادیه علیا
کوشش سراب بادیه علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه کماسی وسطی
کماسی وسطی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه کماسی سفلی
کماسی سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه قدس دهنو
قدس دهنو
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه فردوسی
فردوسی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه فردوسی قریل
فردوسی قریل
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه فدک
فدک
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه عمار سرانجیرک
عمار سرانجیرک
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه عدالت حجت آباد
عدالت حجت آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه ظفر رایگان
ظفر رایگان
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه صداقت اسحقوند علیا
صداقت اسحقوند علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه صابرین سراب بادیه
صابرین سراب بادیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید هاشمی نژادکل کشوند وسطی
شهید هاشمی نژادکل کشوند وسطی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید فهمیده کلکشوند علیا 2
شهید فهمیده کلکشوند علیا 2
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید احدالله دل انگیزداودی تکیه
شهید احدالله دل انگیزداودی تکیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید عیسی حیدری
شهید عیسی حیدری
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید جمشید ناصری
شهید جمشید ناصری
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید پرتوی
شهید پرتوی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید همتی اسحقوند سفلی
شهید همتی اسحقوند سفلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید محسن پرتوی 2
شهید محسن پرتوی 2
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید صدوقی باباعلی
شهید صدوقی باباعلی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهیده پهلوانی حسن بقعه
شهیده پهلوانی حسن بقعه
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید باهنر چمن اسماعیل
شهید باهنر چمن اسماعیل
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید نوذر محرابی
شهید نوذر محرابی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید نصرت الله احمدی
شهید نصرت الله احمدی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید غفاری مله حسن بقعه
شهید غفاری مله حسن بقعه
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید عیسی حیدری
شهید عیسی حیدری
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید علی امیری الیاسوندس
شهید علی امیری الیاسوندس
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید ذالخانی
شهید ذالخانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید حسین اویسی قلی آباد
شهید حسین اویسی قلی آباد
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهدای تمرگ
شهدای تمرگ
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهدای پاسار
شهدای پاسار
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهادت قیسوند
شهادت قیسوند
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شریعت کماسی علیا
شریعت کماسی علیا
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه سمیه
سمیه
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه سعدی بابا زید
سعدی بابا زید
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه سردار شهید میرزا جعفر پیری
سردار شهید میرزا جعفر پیری
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه سردار شهید علی ایمانی
سردار شهید علی ایمانی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه سردار شهید جهانبخش رسولی
سردار شهید جهانبخش رسولی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه زینب (س)
زینب (س)
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه رضوان چغاکبود
رضوان چغاکبود
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه رازی
رازی
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه دوازده فروردین
دوازده فروردین
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
مدرسه شهید جهان آراء
شهید جهان آراء
نامشخص - دبستان کرمانشاه هرسین
  • 1
  • 2

در این صفحه لیست مدارس استان کرمانشاه شهر هرسین را مشاهده مینمایید.

مدارس نمایش داده شده در این بخش، ویژه درخواست شما یعنی لیست مدارس استان کرمانشاه شهر هرسین انتخاب شده اند.

شما میتوانید باکلیک برروی عنوان هرمدرسه، اطلاعات مدرسه موردنظرتان را از میان لیست مدارس استان کرمانشاه شهر هرسین ببینید.

ضمنا میتوانید باجابجایی فیلترهای سمت چپ صفحه، نتایج نمایشی درخصوص لیست مدارس استان کرمانشاه شهر هرسین را تغییر دهید.

مدرسانه بعنوان رسانه هوشمند مدارس، جهت انتخابی هوشمندانه درکنار شماست.

بهره گیری از سامانه «لیست مدارس» به شما کمک شایانی خواهد نمود.